-

1.8.2019. 31.8.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 79/2019 - . ... :
.
12.8.2019.
...
12.8.2019.
2 No 70/2019 ...,
...
  :
.
2.8.2019.
15.8.2019.
3 No 85/2019 . ... :
.
21.8.2019.
...
21.8.2019.
4 No 46/2019 ... - . :
.
5.8.2019.
-
29.8.2019.