РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 29/2018 Искове за развод и недействителност на брака Н.С.И. Е.К.И. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 31.8.2018г.
2 Гражданско дело No 415/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие С.З.Р. К.К.И. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 3.9.2018г.
В законна сила на 20.9.2018г.
3 Гражданско дело No 301/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Р.Г. Й.В.Й. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 7.9.2018г.
В законна сила на 7.9.2018г.
4 Гражданско дело No 339/2018 Искове за развод и недействителност на брака Е.С.П. М.Ц.П. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 12.9.2018г.
В законна сила на 12.9.2018г.
5 Гражданско дело No 256/2018 Делба К.Г.К. Г.Г.К.,
М.Л.К.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 17.9.2018г.
6 Гражданско дело No 91/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.А.,
В.М.А.
С.Д.К. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 25.9.2018г.
7 Гражданско дело No 145/2018 Искове за развод и недействителност на брака Н.Д.Н. Д.К.Н. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 26.9.2018г.
8 Гражданско дело No 268/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.И.Я. М.Й.М. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.9.2018г.
9 Гражданско дело No 269/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.М.М. С.Ф.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 27.9.2018г.
10 Гражданско дело No 425/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.А.Г.   Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 28.9.2018г.