РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 36/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.С.И.   Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 1.2.2018г.
В законна сила на 13.2.2018г.
2 Гражданско дело No 37/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.С.И.   Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 2.2.2018г.
В законна сила на 13.2.2018г.
3 Гражданско дело No 38/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.С.И.   Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 2.2.2018г.
4 Гражданско дело No 39/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.С.И.   Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 2.2.2018г.
В законна сила на 13.2.2018г.
5 Гражданско дело No 19/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Г.Г.,
Г.К.Г.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 8.2.2018г.
В законна сила на 8.2.2018г.
6 Гражданско дело No 408/2017 Делба М.Д.Р.,
Р.Д.И.
Б.Н.И.,
В.К.Т.,
Н.Н.А.Л.,
Д.Д.Е.,
Б.Е.Г.,
К.Е.К.
Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 9.2.2018г.
7 Гражданско дело No 423/2017 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права В.М.М. С.Ф.Г. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 12.2.2018г.
В законна сила на 20.2.2018г.
8 Гражданско дело No 424/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.С.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 22.2.2018г.
В законна сила на 2.4.2018г.
9 Гражданско дело No 67/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД В.С.П. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 23.2.2018г.
В законна сила на 3.4.2018г.