РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 386/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество М.М.М. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 25.10.2017г.
В законна сила на 2.11.2017г.
2 Гражданско дело No 390/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество А.А.А. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 25.10.2017г.
В законна сила на 2.11.2017г.
3 Гражданско дело No 120/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОББ-АД СТИЛ - АУТО Д. СТОЯНОВ ЕООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 29.6.2017г.
В законна сила на 6.11.2017г.
4 Гражданско дело No 414/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Ж.Р.Р. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 27.10.2017г.
В законна сила на 6.11.2017г.
5 Гражданско дело No 415/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество В.И.Х. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 27.10.2017г.
В законна сила на 8.11.2017г.
6 Гражданско дело No 419/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Г.Т.Х. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 20.10.2017г.
В законна сила на 17.11.2017г.
7 Гражданско дело No 422/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество С.Й.К. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 30.10.2017г.
В законна сила на 17.11.2017г.
8 Гражданско дело No 426/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.Н.Н. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 8.11.2017г.
В законна сила на 22.11.2017г.
9 Гражданско дело No 420/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Г.М.И. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 7.11.2017г.
В законна сила на 23.11.2017г.
10 Гражданско дело No 421/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Е.К.И. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 7.11.2017г.
В законна сила на 23.11.2017г.
11 Гражданско дело No 475/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.Д.Т.,
М.Г.Т.
  Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Решение от 15.11.2017г.
В законна сила на 28.11.2017г.
12 Гражданско дело No 493/2017 Производства по Закона за защита от домашното насилие С.М.Ш. М.П.Ш. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 20.11.2017г.
В законна сила на 29.11.2017г.
13 Гражданско дело No 494/2017 Искове за развод и недействителност на брака С.М.Ш. М.П.Ш. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 21.11.2017г.
В законна сила на 29.11.2017г.
14 Гражданско дело No 476/2017 Утвърждаване на споразумение за родителски права М.Н.Г.,
Г.О.Г.
  Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.11.2017г.
В законна сила на 30.11.2017г.