РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 356/2016 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” А.Т.Д. РЕЛАКС МИЛК ООД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 3.10.2017г.
В законна сила на 18.10.2017г.
2 Гражданско дело No 431/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.   ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЕВЛИЕВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 10.10.2017г.
В законна сила на 23.10.2017г.
3 Гражданско дело No 52/2017 Делба С.И.И.Т. Р.И.Д. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 11.10.2017г.
В законна сила на 11.10.2017г.
4 Гражданско дело No 366/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Т.М.М. ПГИ РАЧО СТОЯНОВ ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 11.10.2017г.
В законна сила на 19.10.2017г.
5 Гражданско дело No 367/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Д.Р.Г.М. ПГИ РАЧО СТОЯНОВ ДРЯНОВО Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 11.10.2017г.
В законна сила на 19.10.2017г.
6 Гражданско дело No 432/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.10.2017г.
В законна сила на 24.10.2017г.
7 Гражданско дело No 433/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.10.2017г.
В законна сила на 24.10.2017г.
8 Гражданско дело No 434/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.10.2017г.
В законна сила на 24.10.2017г.
9 Гражданско дело No 435/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.10.2017г.
В законна сила на 24.10.2017г.
10 Гражданско дело No 436/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.     Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 11.10.2017г.
В законна сила на 24.10.2017г.
11 Гражданско дело No 301/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Д.Г. ПГИ РАЧО СТОЯНОВ ДРЯНОВО Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 12.10.2017г.
В законна сила на 20.10.2017г.
12 Гражданско дело No 388/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество В.И.П. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 19.10.2017г.
В законна сила на 27.10.2017г.
13 Гражданско дело No 389/2017 Искове за трудово възнаграждение С.П.Х. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 19.10.2017г.
В законна сила на 27.10.2017г.
14 Гражданско дело No 368/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Н.П. М.В.С. Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 20.10.2017г.
15 Гражданско дело No 419/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Г.Т.Х. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 20.10.2017г.
В законна сила на 17.11.2017г.
16 Гражданско дело No 386/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество М.М.М. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 25.10.2017г.
В законна сила на 2.11.2017г.
17 Гражданско дело No 390/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество А.А.А. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 25.10.2017г.
В законна сила на 2.11.2017г.
18 Гражданско дело No 414/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Ж.Р.Р. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 27.10.2017г.
В законна сила на 6.11.2017г.
19 Гражданско дело No 415/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество В.И.Х. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
ЕМИЛИЯ Х. ДИШЕВА
Определение от 27.10.2017г.
В законна сила на 8.11.2017г.
20 Гражданско дело No 329/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Р.А.,
М.Р.А.
Б.Д.Ю. Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Решение от 30.10.2017г.
21 Гражданско дело No 422/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество С.Й.К. ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД Докладчик:
МАРИЕТА С. СПАСОВА
Определение от 30.10.2017г.
В законна сила на 17.11.2017г.