-

1.1.2017. 31.1.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 353/2016 ; , , . . ...   :
.
3.1.2017.
3.1.2017.
2 No 345/2016 - , ... ... :
.
12.1.2017.
27.1.2017.
3 No 349/2016 - , ; . ... ... :
.
17.1.2017.
7.2.2017.
4 No 7/2017 - ...,
...
  :
.
24.1.2017.
24.1.2017.
5 No 23/2017 ; , , . .   :
.
24.1.2017.
6.2.2017.