МОТИВИ към присъда по НОХД № 87/2015г. на ДРС

 

Подсъдимата Е.В.В.К. е предадена на съд за престъпление по чл.144 ал.3 пр.1 вр. с ал.1 от НК, за това, че на 17.07.2015г., около 09.00ч., в с. ***, общ. Дряново от дома си, находящ се в същото село се заканила с убийство на Н.В., З.В. и К. М. ***, насочвайки към тях газ-сигнално оръжие - пистолет марка „ZORAKI-M906“ № 013591 кал. 9мм. с поставени в пълнителя 6 бр. патрони и  отправяйки към горните лица израза “ето пистолета „Магнум“ 38 кал., свалям предпазителя и ще ви държа на мушка докато дойде кмета, ако някой мръдне и ще стрелям“, като действията и са могли да възбудят у същите лица основателен страх от осъществяването им.

В съдебно заседание подсъдимата Е.В.К. заявява, че е получила препис от обвинителния акт и че разбира свойството и характера на предявеното обвинение. Не се признава се за виновна, като дава обяснения за случилото се.

В хода на съдебните прения представителят на Районна прокуратура Дряново поддържа обвинението и го намира за установено и доказано по несъмнен начин. Относно вида на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимата К., счита че същото следва да е в минималния, предвидин в закона размер, като няма пречка да бъде приложен чл. 66 НК.

От цялостната преценка на събраните по делото доказателства - писмени и гласни, ценени по отделно и в тяхната съвкупност, както и от съпоставката на последните с обясненията на подсъдимата съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимата Е.В. К. и съпругът й св. В. К. Б.Г.В., *** гражданин, живели в къща в с. ***, общ. Дряново. На втория етаж на къщата имало две тераси, които нямали пряка видимост една към друга.

Към м. юли 2015 г. свидетелят Н.В. *** бил нает като строителен работник към фирма „***“ ООД гр. ***, която строяла къщи в с. ***. Било му възложено да разчисти от храсти и трева място, предвидено за изграждане на път, намиращо се в непосредствена близост до къщата на подсъдимата – на отстояние около 3,30 м. Теренът бил предварително трасиран и обозначен с колчета от служители при община Дряново.

На 17.07.2015 г., около 8.30 ч. св. Н.В. пристигнал до мястото в с. *** със служебен автомобил, като взел със себе си, за да му помагат, непълнолетния си син св. З.В. и неговия приятел св. К.М., също непълнолетен. Св. Н.В. свалил от автомобила храсторез за косене на трева и започнал да коси мястото, отредено за изграждане на пътя. Другите двама свидетели му помагали, като разчиствали след него. Тъй като имало храсти с по-дебели клони, които не можели да се премахнат с храстореза, св. Н.В. запалил моторна резачка. По същото време на една от терасите на втория етаж на къщата излязъл съпругът на подсъдимата св. В. К. и се развикал на св. Н. В. да спре да реже, понеже дърветата били на Н.Д., собственик на съседно място. Св. В. му обяснил, че има разрешително да почисти мястото от дърветата и продължил работата си. Тъй като между сем. К. и управителя на фирмата, която строяла новите къщи в района имало разправии във връзка с отстоянието на къщата им до границата на имота, както и заради разбит асфалтов път, по който минавали камиони на фирмата, съпругът на подсъдимата се бил уговорил с кметския наместник на с. *** да му се обади, ако в района се предприемат някакви строителни дейности. След като св. В. не преустановил рязането на дърветата, съпругът на подсъдимата решил да отиде да уведоми за това кметския наместник и се прибрал от терасата. По същото време, чула разправията, подсъдимата излязла на другата тераса на втория етаж от къщата и се развикала на тримата свидетели дали са чули какво им е казал мъжът й. Казала им да спрат да режат дърветата, че има пистолет “Магнум” 38 калибър и ще ги застреля.  Св. В. обяснил и на нея, че има разрешително за тази дейност и продължил работата си. Подсъдимата се прибрала от терасата, слязла на първия етаж и настигнала съпруга си, който в това време излизал от къщата. Попитала го какво става, той й отговорил, че отива при кмета, запалил колата си и тръгнал. Подсъдимата се върнала в къщата и от шкаф с двойно дъно на първия етаж взела газ-сигнален пистолет марка „ZORAKI-M906“ № 013591 кал. 9мм. с поставени в пълнителя 6 бр. патрони, собственост на съпруга й, след което се качила на втория етаж на къщата и отново излязла на същата тераса. Извикала на тримата свидетели долу, които били на разстояние от около пет-десет метра от нея, че това е пистолет „Магнум“ 38 кал., че сваля предпазителя и ще ги държи на мушка, докато дойде кметът, и че ако някой мръдне, ще стреля. Вдигнала ръката си нагоре и им показала долната част на дръжката на оръжието, за да видят, че в него е поставен пълнител, след което го насочила към тях. След думите и действията й тримата свидетели възприели пистолета като боен, уплашили се, спрели работа и останали прави. Св. Н.В. видял, че синът му и приятелят му са уплашени и започнал да уговаря подсъдимата да свали пистолета. Казал й, че ще се обади в полицията, на което подсъдимата отговорила, че това не я притеснява, тъй като пистолетът бил регистриран и имала разрешително за него. Тогава  св. Н.В. звъннал от мобилния си телефон на служител от фирмата, за която работел и обяснил, че жена е насочила пистолет към тях и ги държи на мушка, след което бил посъветВ. да се обади на тел. 112. В 09.05 ч. св. Н.В. се обадил на тел. 112 и подал сигнал, че са работници, които разчистват пътя в с. ***, а една жена е насочила пистолет към тях и казала, че ще ги гърми. Служителят, приел сигнала от център 112 го предал към РУ “Полиция” Дряново. След около 15-20 минути на място пристигнал екип на РУ “Полиция” Дряново в състава, на който бил и св. С.П.. Няколко минути преди полицейските служители да пристигнат подсъдимата, която до този момент продължавала да държи оръжието, насочено срещу тримата свидетели, го свалила и се прибрала в стаята. Тримата свидетели разказали на полицейските служители за случилото се и показали къщата, от която подсъдимата ги заплашвала. Св. П. и негов колега позвънили на вратата, подсъдимата им отворила и ги поканила вътре. Полицейските служители й обяснили за какво са там, при което тя отрекла да е заплашвала с оръжие свидетелите. Тъй като във връзка с работата си св. П. знаел, че съпругът на подсъдимата притежава регистрирано газово оръжие, я попитал къде се намира то, но подсъдимата отговорила, че не знае. Малко след това се прибрал съпругът й, който доброволно предал притежавания от него регистриран газ-сигнален пистолет марка „ZORAKI-M906“ № 013591 кал. 9мм. с поставени в пълнителя 6 бр. патрони. Междувременно в разговора си със св. П. подсъдимата споделила, че очилата й били счупени от съпруга й преди няколко дни и му ги показала. Тъй като подсъдимата била разстроена, св. П. написал под нейна диктовка обясненията й относно случилото се, след което подсъдимата ги прочела без очила и ги подписала. В показанията си св. П. е категоричен, че той е написал обясненията на подсъдимата по нейн разказ, не защото очилата и били счупени, а само защото била притеснена и разстроена от случилото се. Данните в протокола за доброволно предаване на газовото оръжие били попълнени от св. П., но поясненията, че оръжието е на съпруга й, и че тя не е знаела къде се намира то, били написани на място, лично от подсъдимата и то без очила. 

От заключението на назначената от досъдебното производство балистическа експертиза, което не се оспори от страните, и което съдът възприе като правилно и обосновано се установява, че пистолетът марка „ZORAKI-M906“ № 013591 е сигнално-газов и е бил технически изправен и годен да възпроизведе изстрели. Патроните - 6 бр., кал. 9мм. са газ-сигнални, позволяват да бъдат използвани от горното оръжие, като не са боеприпаси по смисъла на ЗКВВООБ.

По искане на подсъдимата с цел да се установи дали по газ-сигналния пистолет има нейни пръстови отпечатъци, бе допусната съдебно-дактилоскопна експертиза. От заключението на същата, което не се оспори от страните, и което съдът възприе като правилно и обосновано се установява, че по представените за изследване газ-сигнален пистолет марка „ZORAKI - М 906" с № 013591 и един брой пълнител за него не се открити годни за сравнително дактилоскопно изследване следи, като според вещото лице основната причина за това е неправилният подход при извършване на следствените действия при възлагане на изследване, тъй като първо е възложена и извършена балистическа експертиза, а след това е назначена дактилоскопна експертиза. При това положение дори и да се допусне възможността по оръжието да е имало дактилоскопни следи, то същите са били разрушени при боравенето с оръжието при балистическата експертиза.

Видно от приложената справка за съдимост с Решение № 17/14.05.2015 г. по АНД № 25/15 г. по описа на Районен съд Дряново, влязло в сила на 06.07.2015 г., подсъдимата Е.В.К. е призната за виновна за извършено престъпление по чл. 326, ал. 1 НК, като на основание чл. 78а, ал. 1  НК е освободена от наказателна отговорност и й е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

Изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на гласните доказателства, събрани по делото – показанията на свидетелите Н.К.В., З.Н.В., К.И.М. и С.П.П., частично от показанията на св. В. К. Б.Г.В., съпруг на подсъдимата, от обясненията на последната, както и от писмените доказателства по делото.

            Подсъдимата В. К. не отрича, че между нея и тримата свидетели, разчистващи мястото, е възникнал словесен конфликт, но твърди че не ги е заплашвала с пистолет, а държала в ръката си портфейла на съпруга си, който бил с близки до газовия пистолет размери и черен на цвят. На следващо място подсъдимата твърди, че не е знаела къде съпругът й държи оръжието, както и, че очилата и били счупени, не виждала добре и нямало как в този случай да насочи пистолет точно към свидетелите и да ги държи на мушка толкова време. Съдът не кредитира с доверие обясненията на подсъдимата в тази им част, доколкото същите се опровергават категорично от показанията на посочените по-горе трима свидетели, които са последователни и взаимно се допълват. И тримата са категорични, че подсъдимата е държала в ръката си именно пистолет, а не портфейл, тъй като освен, че е заявила, че това е пистолет „Магнум“ 38 калибър, че сваля предпазителя и ще ги държи на мушка, докато дойде кметът, и че ако някой мръдне, ще стреля, тя целенасочено вдигнала нагоре ръката, с която го държала, за да видят долната част на дръжката на оръжието, и че пълнителят е поставен. На следващо място твърденията на подсъдимата, че е държала в ръката си не пистолет, а портфейла на съпруга си, който му дала на излизане заедно с подготвен от нея списък за пазаруване, се опровергават от показанията на съпруга на подсъдимата, който заяви пред съда, че при първото му излизане от къщата, когато е отишъл да да търси кметския наместник съпругата му не му е давала портфейла, а сторила това по-късно, едва след посещението на полицейските служители. Обстоятелството, че очилата на подсъдимата са били счупени, също не означава, че тя не е могла да насочи пистолет към тримата свидетели, още повече, че видно от показанията на полицейския служител св. П., подсъдимата е прочела без очила написаните от него по нейн разказ обяснения за случилото се, като сама и без очила е написала поясненията в протокола за доброволно предаване на оръжието. Съдът не кредитира с доверие обясненията на подсъдимата, че не е знаела къде съпругът й държи оръжието, както и подкрепящите ги показания на последния в тази част. Фактът, че съпругът на подсъдимата не е споделил с нея къде съхранява газовия пистолет, не означава, че тя не е знаела за мястото и е нямала достъп до него, при положение, че шкафът в който се е съхранявало оръжието не е бил заключен. На последно място обстоятелството, че по газовия пистолет не са открити годни за изследване дактилоскопни следи и в часност пръстови отпечатъци на подсъдимата, тъй като съгласно заключението на вещото лице дори и да е имало следи, те са били разрушени при боравенето с оръжието за целите на балистическата експертиза, по никакъв начин не може да обуслови извод, че подсъдимата не е държала оръжието и не го е насочвала към тримата свидетели със заканата, че ако мръднат, ще стреля.

С оглед гореизложеното съдът не кредитира с доверие обясненията на подсъдимата, че не е насочвала пистолет към тримата свидетели, а държала в ръката си портфейла на съпруга си, както че не е знаела къде се съхранява оръжието, като приема, че обясненията в тази част представляват единствено защитна версия на подсъдимата с цел да избегне наказателната отговорност за стореното от нея. По тези съображения съдът възприе горната фактическа обстановка.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът счита, че с деянието си подсъдимата Е.В. К. е осъществила както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.144 ал.3 пр.1 вр. с ал.1 от НК, за което следва да бъде призната за виновна и да носи наказателна отговорност.

От обективна страна на 17.07.2015 г., около 09.00 ч., в с. *** общ. Дряново от дома си, находящ се в същото село подс. В. К. се заканила с убийство на Н.В., З.В. и К. М.,***, насочвайки към тях газ-сигнално оръжие - пистолет марка „ZORAKI - M906“ № 013591 кал. 9 мм. с поставени в пълнителя 6 бр. патрони и отправяйки към горните лица израза “...ето пистолета „Магнум“ 38 кал., свалям предпазителя и ще ви държа на мушка, докато дойде кмета, ако някой мръдне и ще стрелям“, като действията й са могли да възбудят у същите лица основателен страх от осъществяването им.

В конкретния случай с едно и също деяние – насочване на газово оръжие и заканата, че ако мръднат ще стреля, подсъдимата е осъществила състава на престъплението по чл. 144 ал. 3 пр. 1 вр. с ал. 1 от НК едновременно по отношение на тримата свидетели, като не е налице продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 НК и в случая не важи забраната на чл. 26, ал. 6 НК.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл - подсъдимата е съзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е настъпВ.ето на общественоопасни последици и е искала те да настъпят.

При определяне на вида и размера на наказанието съдът прецени, че не са налице предпоставките на чл.78а, ал.1 НК за освобождаване на подсъдимата от наказателна отговорност, тъй като тази разпоредба вече е била прилагана по отношение на нея. При съвкупната преценка на обстоятелствата, обуславящи отговорността на подсъдимата, съдът взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства: невисоката степен на обществена опасност на конкретно извършеното от подсъдимата деяние в сравнение с други престъпления от същия вид, предвид обстоятелствата, при които е извършено, а именно, че подсъдимата е искала да спре действията на св. В., докато не дойде кметския наместник. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчита факта, че при заканата е било използвано оръжие, макар и газово, и то срещу три лица.

При съвкупната преценка на обстоятелствата, обуславящи отговорността на подсъдимата, съдът намира, че не са налице предпоставките на чл. 55 от НК и свързаното с това налагане на друг вид наказание, тъй като приетите като смекчаващи отговорността обстоятелства не са нито многобройни, нито изключителни и не сочат на по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца от типичните за този вид престъпления. За извършеното от подсъдимата умишлено престъпление по чл. 144 ал. 3 пр. 1 вр. с ал. 1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до шест години. Анализирайки обстоятелствата, обуславящи отговорността на подсъдимата, съобразно разпоредбата на чл. 54 от НК, съдът достига до извода, че следва да се определи наказание при превес на смекчаващите обстоятелства, имайки предвид причините за възникване на конфликта, поради което не би следвало да се прилага пълната строгост на закона, поради което определи наказанието в размер на шест месеца лишаване от свобода.

Съдът счете, че в случая следва да намери приложение чл. 66, ал. 1 от НК. Наложеното наказание лишаване от свобода е в размер на шест месеца, подсъдимата не е осъждана на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и за постигане целите на превенцията и преди всичко за поправяне на подсъдимата не е наложително същата да изтърпи наказанието.

Поради изложеното и на основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът отложи изпълнението на така наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът счете, че с така наложеното наказание ще бъдат осъществени най –  ефективно целите по чл. 36 от НК.

На основание чл. 109 и сл. от НПК съдът постанови след влизане на присъдата в сила, веществените доказателства по делото  газ-сигнален пистолет марка „ZORAKI-M906“ № 013591 кал. 9мм. и 6 бр. газ-сигнални патрони кал. 9мм., намиращи се на съхранение в служба “КОС” при РУ “Полиция” Дряново да се върнат на собственика Б.Г.В. В. К., ЛНЧ **********,***, а изпратеният с писмо изх. № 105860-118/11.08.2015г. на Дирекция “Национална система 112 МВР” “Районен център 112-Русе” 1(един) бр. CD да остане по делото.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, съдът осъди подсъдимата Е.В.В. К., да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Габрово направените по досъдебното производство разноски в размер на 91.00 лв., както и по сметка на Районен съд Дряново разноски по делото в размер на 116.00 лв.

В този смисъл е произнесена присъдата.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :