ПРИСЪДА  № 4

гр. Дряново 11.05.2015 г.

 

 ДРЯНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на 11.05.2015 година в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЕТА СПАСОВА

 

при секретаря К.Д. и участието на прокурор Г.Г. като разгледа Наказателно общ характер дело № 42 по описа за 2015 година, въз основа на данните по делото и закона

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Д.С. – роден на *** ***,  живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.09.2014 г. в с. Царева ливада, общ. Дряново, в имот № 000310 по плана на населеното място, състоящ се от дворно място и построеното в него производствено помещение /шивашки цех/ и обособено в същия складово помещение, собственост на “***” ЕООД гр. Дряново, с управител и едноличен собственик И. Т. ***, по непредпазливост запалил имущество на значителна стойност, находящо се в складовото помещение, като са последвали значителни вреди – изгорели : 1 бр. машина за обкантване на шалтета марка “Ренолди”, 1 бр. шевна машина за капитониране на шалтета и кувертюри марка “Реста” – двете собственост на М.П.Т. *** на стойност 25 800 лв. и дантелен трикотажен плат – 147 кг., трикотажен плат с еластомери – 31 кг., ластик за бельо – 1923 кг., промазани тъкани за щампиране – 23 кг., плат марка “Версаче” – 50 кг., бродерии и платове /разни артикули/, с неустановено по време на разследването точно количество, собственост на “***” ЕООД гр. Дряново с ЕИК ***, с едноличен собственик и управител И. Т. на стойност 37 543 лв. – всичко щети на обща стойност 63 343 лв, поради което и на основание чл. 331, ал. 3, предл. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 330, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” и чл. 36 от НК го ОСЪЖДА НА ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, а именно: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 (ДВЕ) години с периодичност два пъти седмично. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 (ДВЕ) година и 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото за 2 (ДВЕ)  години по 150 часа годишно.

 

На основание чл. 304 от НПК ПРИЗНАВА подсъдимия за невиновен да е запалил имот № 000310 по плана на в с. Царева ливада, общ. Дряново, състоящ се от дворно място и построеното в него производствено помещение /шивашки цех/ и обособено в същия складово помещение, собственост на “***” ЕООД гр. Дряново, с управител и едноличен собственик И. Т. *** и го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение в тази му част.

 

ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.С. със снета по делото самоличност да заплати на М.П.Т., ЕГН  **********,*** сумата 25 800 лв (двадесет и пет хиляди и осемстотин лв) – обезщетение за причинените имуществени вреди, представляващи стойността на 1 бр. машина за обкантване на шалтета марка “Ренолди” и 1 бр. шевна машина за капитониране на шалтета и кувертюри марка “Реста”.

 

ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.С. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Районен съд гр. Дряново СУМАТА 1 032 лв (хиляда тридесет и два лв) – държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

 

ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.С. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Габрово сумата 177,76 лв. – разноски.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протестиране пред Габровски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :