Р  Е  Ш  Е Н  И  Е

№ 55

гр. Дряново, 10.06.2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Дряновският районен съд в публично заседание на 03.06.2015 година в състав:

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЕТА СПАСОВА

 

при секретаря К.Д., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12/ 2015 г. по описа на Дряновския районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          Иск с правно основание  чл. 127а, ал. 2 от Семейния кодекс (СК).   

 

Водим от гореизложените мотиви и на основание чл. 127а, ал. 2 от СК, съдът

 

Р     Е     Ш     И    :

 

РАЗРЕШАВА издаване на паспорт за задгранични пътувания на детето Р.Я. А., ЕГН **********, само със съгласието на неговата майка М.Р.В., ЕГН **********,***, без да се иска съгласието на бащата Я.Х.А., ЕГН **********.

 

РАЗРЕШАВА детето Р.Я. А.А, ЕГН ********** за период от датата на влизане на настоящото решение в сила до навършване на пълнолетие на 20.01.2019г. да напуска пределите на Република България и да пътува до страните – членки на Европейския съюз, държавите от Балканския полуостров, включително Турция, Руската федерация и други държави, в които ще вземе участие в конкурси и международни изяви, придружавано от майка си М.Р.В., ЕГН ********** или упълномощени от нея лица, без да се иска съгласието на бащата Я.Х.А., ЕГН **********.

 

  РАЗРЕШАВА издаване на паспорт за задгранични пътувания на детето Б.Я. А., ЕГН **********, само със съгласието на неговата майка М.Р.В., ЕГН **********,***, без да се иска съгласието на бащата Я.Х.А., ЕГН **********.

 

РАЗРЕШАВА детето Б.Я. А.А, ЕГН ********** за период от датата на влизане на настоящото решение в сила до навършване на десетгодишна възраст на 10.08.2018г. да напуска пределите на Република България и да пътува до страните – членки на Европейския съюз, държавите от Балканския полуостров, включително Турция, Руската федерация и други държави, в които ще вземе участие в конкурси и международни изяви, придружавано от майка си М.Р.В., ЕГН ********** или упълномощени от нея лица, без да се иска съгласието на бащата Я.Х.А., ЕГН **********.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Я.Х.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА М.Р.В., ЕГН **********,*** СУМАТА 725 (седемстотин двадесет и пет) лв – разноски.

 

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните в двуседмичен срок от връчването му пред Окръжен съд гр. Габрово.

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :