МОТИВИ :

 

Срещу подсъдимия Т.С.И., роден на *** *** ***, живущ *** ***, ***, *** гражданин, с *** образование, ***, осъждан, с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 196 ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195,  ал. 1, т. 3, т. 4 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК. Същият е предаден на съд за това, че на 21.10.2009 год. в с. Гостилица, общ. Дряново, действайки при условията на опасен рецидив, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост /щанга/ и МПС – лек автомобил марка “Застава ГТ 55” с рег. № ***, собственост на Т.С.И. и Ю.А.И. проникнал в къщи, собственост на Д.Г.Д. и С.К.Д. и отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. автомобилна гума марка „Континентал” с размери 155х70х13, 1бр. автомобилна гума, марка „TYFON”, модел „Euro snow” с размери 155х70х13, 1 бр. автомобилна гума марка „Дънлоп” с размери 165х82х13, 1 бр. електромотор, светлосин на цвят с надпис на корпуса 2,2кw, модел SF112M6,950 об./м. Корпус 05975, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 10 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 2,5 метра, 1бр. стабилизатор за напрежение с надпис СНТ-250-5 модел СТАБОР 120А, 1 бр. CD стерео система марка “Панасоник” модел SA-AK 45 сива на цвят със сериен номер: DT 81A52124, с два броя тонколони и дистанционно управление, 3 бр. дървени паламарки с по три отвора, 1бр. електромотор с ремъчна шайба, без обозначителна табела по него, 1 бр. мостов кабел ПВВМ 3х1 с дължина 25 метра, 1бр. гумиран кабел 3х2,5 с дължина 30 метра в единия край има щепсел в другия контакт, 1 бр. кабел СВТ 4х1,5 сив на цвят с дължина 14 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х2,5 с дължина 10 метра, 1 бр. удължител 2х2,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. шнур УД- 3х1,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 1,2 метра, 1 бр. кабел ПВВМ- 2х1,5 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел СВТ- 4х1,5 с дължина 2 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 4,5 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 1,5 метра, 1 бр. кабел СВР 3х0,75 с дължина 0,60 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 1 метър, 1 бр. шнур 2х1 с дължина 1 метър, 1 бр. кабел 1х16 с дължина 0,60 метра, 1 бр. кабел СВТ 2х2,5 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел СВТ 2х1,5 с дължина 6 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 4,5 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 0,5 метра, 1 бр. кабел СВТ 3х1 с дължина 0,80 метра, 1 бр. кабел ШКПС 2х1 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел ШКПС 2х1 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х4 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел ШКПС 2х1 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1 с дължина 3 метра, 1 бр. гумиран кабел 4х1,5 с дължина 4 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 2 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х4 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х2,5 с дължина 2 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х2,5 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х1,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. кабел ПВО 1х6 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел ПВВМ 2х4 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел ПВО 1х6 с дължина 4 метра, 1 бр. кабел ПВММ  2х2,5 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х2,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 2 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 1 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 0,40 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х4 с дължина 0,40 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 3 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 4,15 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х2,5 с дължина 1,90 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 3 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 1,20 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 2,47 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 6,75 метра, 2 бр. гумирани кабели 1х1 с дължина 4,15 метра, 2 бр. гумиран кабел 1х1 с дължина 2 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1 с дължина 0,68 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 0,50 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х2,5 с дължина 0,34 метра, 1 бр. дръжка за котел с размер 0,40 метра, 1 бр. дръжка за котел с размер 0,25 метра, 1 бр. възвратен клапан, 1 бр. гумиран кабел 2х2,5 с дължина 3 метра, 4 бр. гумира кабел 1х1 с дължина 0,20 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 14 метра, 1 бр. подвижна лампа с дължина на кабела 8 метра, 1 бр. поялник с дължина на кабел 1,20 метра и надпис по корпуса на поялника - РП “В. Якова”, Радомир 220v 80w, 2 бр. клаксони от автомобил, 1 бр. гумена тръба с дължина 30 сантиметра и широчина на отвора 4 сантиметра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 2 метра, 1 бр. метална скоба за улук, 1 бр. смесител за мивка, 1 чифт пафти с размер 17 сантиметра (закопчани), 1 чифт пафти с размер 13 сантиметра (закопчани), 1 бр. пафта с размер 13 сантиметра, 1 бр. тава с диаметър 25 сантиметра и височина 7 сантиметра, 1 бр. бензинова лампа 1 литър, 1 бр. бензинова лампа 1,5 литра, 1бр. нож (щик) с дължина на острието 48 сантиметра и 11 сантиметра дължина на дръжката, 1 бр. нож (щик) с дължина на острието 24 сантиметра и дължина на дръжката 11 сантиметра, 1 бр. полиетиленов чувал с поставена в него електрическа инсталация за ВАЗ и 1 бр. стабилизатор за напрежение с надпис СНТ – 250-5 модел СТАБОР 120А, 1 бр. харания с диаметър 40 сантиметра и дръжка по средата, 1 бр. харания с диаметър на отвора 50 сантиметра и дръжка по средата и 1 бр. електрическа инсталация за ВАЗ 2101, всичко на стойност 1056,64 лв. /хиляда и петдесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/, от владението  на собствениците Д.Г.Д. и С.К.Д., без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Подсъдимият Т.С.И. заявява, че е получил препис от обвинителния акт на Дряновска районна прокуратура. Разбира повдигнатото обвинение. Признава вината си и изразява съжаление за стореното.

Подсъдимият Т.С.И. и неговият защитник адв. К.Х.от АК гр. Габрово са направили искане производството по делото да се разгледа по реда на Глава двадесет и седма от НПК.

С протоколно определение от 12.07.2010 г., след предварително изслушване на страните, на основание чл. 372, ал. 4, във вр. с чл. 371, т. 2 от НПК съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще се ползва самопризнанието на подсъдимия Т.С.И., без да се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

В наказателното производство не е предявен граждански иск за съвместно разглеждане.

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна :

Подсъдимият Т.С.И. ***. Осъждан е многократно за извършени престъпления от общ характер. С Присъда № 20а/19.01.2007 г. по НОХД № 601/2006 г. на РС Севлиево, влязла в сила на 05.07.2007 г., за извършено през периода от 01.12.2003 г. до 28.03.2004 г.  престъпление по чл. 196,  ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК, след приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК подсъдимият Т.И. е бил осъден на две години и шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване. С Определение № 103/30.03.2007 г. по ЧНД № 50/2007 г. на РС Севлиево, влязло в сила на 05.07.2007 г. на основание чл. 23 – 25 от НК по отношение на Т.И. е определено общо наказание по НОХД № 710/2002 г. на ВТРС, НОХД № 194/2004 г. на РС Севлиево, НОХД № 145/2003 г. на РС Дряново, НОХД № 98/2004 г. на РС Дряново, НОХД № 346/2004 г. на РС Троян и НОХД № 601/2006 г. на РС Севлиево – три години и шест месеца лишаване от свобода. На основание чл. 24 от НК наказанието е увеличено с една година и осем месеца лишаване от свобода и е определено общо наказание – пет години и два месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване.        

На 21.10.2009 г. обв. Т.С.И. се намирал в жилището си в с. ***, общ. ******. Изпитвал нужда от парични средства и решил да извърши кражба от имоти в село Гостилица, общ. Дряново, тъй като познавал района. Същият ден се качил на лек автомобил марка “Застава ГТ 55” с рег. № *** и потеглил. Превозното средство е собственост на обв. Т.С.И. и съпругата му Ю.А.И.. Вечерта около 18,00 – 19,00 часа пристигнал в с. Гостилица, общ. Дряново. Подсъдимият оставил лекия автомобил в края на селото и тръгнал пеш към улица “Иван Вазов”. По пътя забелязал къщите на пострадалите Д.Г.Д. и С.К.Д., разположени срещуположно на същата улица. Видял, че в двата имота няма осветление и предположил, че собствениците не се намират в домовете си. Т.И. прескочил оградата на имота, собственост на С.К.Д. и с помощта на железен лост /щанга/, който носел със себе си, разбил катинара на входната врата на стопанската постройка. По същият начин разбил и заключващия механизъм на входната врата на къщата. От различни помещения на двете постройки Т.И. отнел: 1 бр. автомобилна гума марка „Континентал” с размери 155х70х13, 1бр. автомобилна гума, марка „TYFON”, модел „Euro snow” с размери 155х70х13, 1 бр. автомобилна гума марка „Дънлоп” с размери 165х82х13, 1 бр. електромотор, светлосин на цвят с надпис на корпуса 2,2кw, модел SF112M6,950 об./м. Корпус 05975, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 10 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 2,5 метра, 1бр. стабилизатор за напрежение с надпис СНТ-250-5 модел СТАБОР 120А. Изброените вещи събрал в двора. След това подсъдимият прескочил оградата и на имота, собственост на Д.Г.Д.. С помощта на металния лост /щанга/ разбил вратата на остъклено помещение и демонтирал бушоните от електрическото табло за да предотврати евентуално задействане на алармена система. Отново с помощта на металния лост разбил заключващите устройства на няколко врати в жилището и от различни помещения отнел: 1 бр. CD стерео система марка “Панасоник” модел SA-AK 45 сива на цвят със сериен номер: DT 81A52124, с два броя тонколони и дистанционно управление, 3 бр. дървени паламарки с по три отвора, 1бр. електромотор с ремъчна шайба, без обозначителна табела по него, 1 бр. мостов кабел ПВВМ 3х1 с дължина 25 метра, 1бр. гумиран кабел 3х2,5 с дължина 30 метра в единия край има щепсел в другия контакт, 1 бр. кабел СВТ 4х1,5 сив на цвят с дължина 14 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х2,5 с дължина 10 метра, 1 бр. удължител 2х2,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. шнур УД- 3х1,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 1,2 метра, 1 бр. кабел ПВВМ- 2х1,5 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел СВТ- 4х1,5 с дължина 2 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 4,5 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 1,5 метра, 1 бр. кабел СВР 3х0,75 с дължина 0,60 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 1 метър, 1 бр. шнур 2х1 с дължина 1 метър, 1 бр. кабел 1х16 с дължина 0,60 метра, 1 бр. кабел СВТ 2х2,5 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел СВТ 2х1,5 с дължина 6 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 4,5 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 0,5 метра, 1 бр. кабел СВТ 3х1 с дължина 0,80 метра, 1 бр. кабел ШКПС 2х1 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел ШКПС 2х1 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х4 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел ШКПС 2х1 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1 с дължина 3 метра, 1 бр. гумиран кабел 4х1,5 с дължина 4 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 2 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х4 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х2,5 с дължина 2 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х2,5 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х1,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. кабел ПВО 1х6 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел ПВВМ 2х4 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел ПВО 1х6 с дължина 4 метра, 1 бр. кабел ПВММ  2х2,5 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х2,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 2 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 1 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 0,40 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х4 с дължина 0,40 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 3 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 4,15 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х2,5 с дължина 1,90 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 3 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 1,20 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 2,47 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 6,75 метра, 2 бр. гумирани кабели 1х1 с дължина 4,15 метра, 2 бр. гумиран кабел 1х1 с дължина 2 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1 с дължина 0,68 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 0,50 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х2,5 с дължина 0,34 метра, 1 бр. дръжка за котел с размер 0,40 метра, 1 бр. дръжка за котел с размер 0,25 метра, 1 бр. възвратен клапан, 1 бр. гумиран кабел 2х2,5 с дължина 3 метра, 4 бр. гумира кабел 1х1 с дължина 0,20 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 14 метра, 1 бр. подвижна лампа с дължина на кабела 8 метра, 1 бр. поялник с дължина на кабел 1,20 метра и надпис по корпуса на поялника - РП “В. Якова”, Радомир 220v 80w, 2 бр. клаксони от автомобил, 1 бр. гумена тръба с дължина 30 сантиметра и широчина на отвора 4 сантиметра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 2 метра, 1 бр. метална скоба за улук, 1 бр. смесител за мивка, 1 чифт пафти с размер 17 сантиметра (закопчани), 1 чифт пафти с размер 13 сантиметра (закопчани), 1 бр. пафта с размер 13 сантиметра, 1 бр. тава с диаметър 25 сантиметра и височина 7 сантиметра, 1 бр. бензинова лампа 1 литър, 1 бр. бензинова лампа 1,5 литра, 1бр. нож (щик) с дължина на острието 48 сантиметра и 11 сантиметра дължина на дръжката, 1 бр. нож (щик) с дължина на острието 24 сантиметра и дължина на дръжката 11 сантиметра, 1 бр. полиетиленов чувал с поставена в него електрическа инсталация за ВАЗ и 1 бр. стабилизатор за напрежение с надпис СНТ – 250-5 модел СТАБОР 120А, 1 бр. харания с диаметър 40 сантиметра и дръжка по средата, 1 бр. харания с диаметър на отвора 50 сантиметра и дръжка по средата и 1 бр. електрическа инсталация за ВАЗ 2101. Всички откраднати вещи Т.И. пренесъл до лекия автомобил и ги натоварил в него. Потеглил за с. ***, но още в село Буря, общ. Севлиево бил спрян и задържан от служители на РУ на МВР гр. Севлиево.  

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин, чрез съпоставка на самопризнанието на подсъдимия Т.С.И. /л. 31 от НОХД № 70/2010 г./ с писмените и гласни доказателства, събрани в досъдебното производство - показанията на свидетелите С.К.Д. /л. 54 от ДП/, Д.Г.Д. /л. 55 от ДП/, протокол за оглед на местопроизшествие с дата 22.10.2009 г. и фотоалбум /л. 13 - 17 от ДП/, протокол за оглед на местопроизшествие с дата 23.10.2009 г. и фотоалбум /л. 18 - 24 от ДП/, протокол за оглед на местопроизшествие с дата 23.10.2009 г. и фотоалбум /л. 25 - 29 от ДП/, протокол за следствен експеримент с дата 23.10.2009 г. и фотоалбум /л. 30 - 36 от ДП/, протокол за доброволно предаване с дата 22.10.2009 г. /л. 37 от ДП/, протокол за оглед на веществено доказателство /л. 38 и 39 от ДП/, разписка /л. 76 от ДП/, разписка /л. 81 – 82 от ДП/, копие от договор за покупко – продажба на МПС /л. 29 от НОХД № 70/2010 г./.

От заключението на вещото лице П.Г.М. /л. 47 - 52 от ДП/, което не се оспори от страните и което съдът възприе като правилно и обосновано се установи, че стойността на отнетите вещи към момента на деянието е 1056,64 лв. /хиляда и петдесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/ със съответното овехтяване.

Подсъдимият Т.С.И. разпозна предявеното веществено доказателство лек автомобил марка “Застава ГТ 55” с рег. № *** като потвърди, че то е СИО между него и съпругата му Ю.А.И.. По отношение на вещественото доказателство 1 бр. мобилен телефонен апарат марка “Панасоник” обв. Т.И. заявява, че то е собственост на негова племенница, на която не знае името, но по делото няма доказателства, които да потвърждават това твърдение.         

При така изложеното съдът установи, че самопризнанието на подсъдимия Т.С.И. се подкрепя от доказателствата, събрани на досъдебното производство. 

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, съдът прие следното от правна страна :

След като на 21.10.2009 год. в с. Гостилица, общ. Дряново, действайки при условията на опасен рецидив, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство – метален лост /щанга/ и МПС – лек автомобил марка “Застава ГТ 55” с рег. № ***, собственост на Т.С.И. и Ю.А.И. проникнал в къщи, собственост на Д.Г.Д. и С.К.Д. и отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. автомобилна гума марка „Континентал” с размери 155х70х13, 1бр. автомобилна гума, марка „TYFON”, модел „Euro snow” с размери 155х70х13, 1 бр. автомобилна гума марка „Дънлоп” с размери 165х82х13, 1 бр. електромотор, светлосин на цвят с надпис на корпуса 2,2кw, модел SF112M6,950 об./м. Корпус 05975, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 10 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 2,5 метра, 1бр. стабилизатор за напрежение с надпис СНТ-250-5 модел СТАБОР 120А, 1 бр. CD стерео система марка “Панасоник” модел SA-AK 45 сива на цвят със сериен номер: DT 81A52124, с два броя тонколони и дистанционно управление, 3 бр. дървени паламарки с по три отвора, 1бр. електромотор с ремъчна шайба, без обозначителна табела по него, 1 бр. мостов кабел ПВВМ 3х1 с дължина 25 метра, 1бр. гумиран кабел 3х2,5 с дължина 30 метра в единия край има щепсел в другия контакт, 1 бр. кабел СВТ 4х1,5 сив на цвят с дължина 14 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х2,5 с дължина 10 метра, 1 бр. удължител 2х2,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. шнур УД- 3х1,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 1,2 метра, 1 бр. кабел ПВВМ- 2х1,5 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел СВТ- 4х1,5 с дължина 2 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 4,5 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 1,5 метра, 1 бр. кабел СВР 3х0,75 с дължина 0,60 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 1 метър, 1 бр. шнур 2х1 с дължина 1 метър, 1 бр. кабел 1х16 с дължина 0,60 метра, 1 бр. кабел СВТ 2х2,5 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел СВТ 2х1,5 с дължина 6 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 4,5 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 0,5 метра, 1 бр. кабел СВТ 3х1 с дължина 0,80 метра, 1 бр. кабел ШКПС 2х1 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел ШКПС 2х1 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х4 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел ШКПС 2х1 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1 с дължина 3 метра, 1 бр. гумиран кабел 4х1,5 с дължина 4 метра, 1 бр. кабел ШКПС 3х1 с дължина 2 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х4 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х2,5 с дължина 2 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х2,5 с дължина 3 метра, 1 бр. кабел СВТ 4х1,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. кабел ПВО 1х6 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел ПВВМ 2х4 с дължина 5 метра, 1 бр. кабел ПВО 1х6 с дължина 4 метра, 1 бр. кабел ПВММ  2х2,5 с дължина 4 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х2,5 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 3х1,5 с дължина 2 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 1 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 0,40 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х4 с дължина 0,40 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 3 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 4,15 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х2,5 с дължина 1,90 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 3 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 1,20 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 2,47 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1,5 с дължина 6,75 метра, 2 бр. гумирани кабели 1х1 с дължина 4,15 метра, 2 бр. гумиран кабел 1х1 с дължина 2 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1 с дължина 0,68 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 0,50 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х2,5 с дължина 0,34 метра, 1 бр. дръжка за котел с размер 0,40 метра, 1 бр. дръжка за котел с размер 0,25 метра, 1 бр. възвратен клапан, 1 бр. гумиран кабел 2х2,5 с дължина 3 метра, 4 бр. гумира кабел 1х1 с дължина 0,20 метра, 1 бр. гумиран кабел 1х1 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 14 метра, 1 бр. подвижна лампа с дължина на кабела 8 метра, 1 бр. поялник с дължина на кабел 1,20 метра и надпис по корпуса на поялника - РП “В. Якова”, Радомир 220v 80w, 2 бр. клаксони от автомобил, 1 бр. гумена тръба с дължина 30 сантиметра и широчина на отвора 4 сантиметра, 1 бр. гумиран кабел 2х1 с дължина 1,5 метра, 1 бр. гумиран кабел 2х1,5 с дължина 2 метра, 1 бр. метална скоба за улук, 1 бр. смесител за мивка, 1 чифт пафти с размер 17 сантиметра (закопчани), 1 чифт пафти с размер 13 сантиметра (закопчани), 1 бр. пафта с размер 13 сантиметра, 1 бр. тава с диаметър 25 сантиметра и височина 7 сантиметра, 1 бр. бензинова лампа 1 литър, 1 бр. бензинова лампа 1,5 литра, 1бр. нож (щик) с дължина на острието 48 сантиметра и 11 сантиметра дължина на дръжката, 1 бр. нож (щик) с дължина на острието 24 сантиметра и дължина на дръжката 11 сантиметра, 1 бр. полиетиленов чувал с поставена в него електрическа инсталация за ВАЗ и 1 бр. стабилизатор за напрежение с надпис СНТ – 250-5 модел СТАБОР 120А, 1 бр. харания с диаметър 40 сантиметра и дръжка по средата, 1 бр. харания с диаметър на отвора 50 сантиметра и дръжка по средата и 1 бр. електрическа инсталация за ВАЗ 2101, всичко на стойност 1056,64 лв. /хиляда и петдесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки/, от владението  на собствениците Д.Г.Д. и С.К.Д., без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, действайки при форма на вина - пряк умисъл, подсъдимият Т.И. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 196 ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 195,  ал. 1, т. 3, т. 4 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина - пряк умисъл. Т.И. е извършил престъплението съзнавайки общественоопасния му характер, предвиждайки неговите обществено опасни последици и искайки настъпването на тези последици.

Деянието е общественоопасно по смисъла на чл. 10 от НК, тъй като води до увреждане на правно защитен обект - собствеността на гражданите в РБ.

Относно наказанието съдът съобрази разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК, като определи такова при условията на чл. 58а, ал. 1  от НК, без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства и осъди обв. Т.И. на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в затворническо общежитие “закрит тип”, при първоначален “строг” режим на изтърпяване. След обсъждане на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства съдът намери, че подходящото наказание за подсъдимия И. съответства на минималния размер, предвиден в разпоредбите на чл. 196 ал. 1, т. 2 от НК т. е. три години лишаване от свобода. Намалено с една трета по правилата на чл. 58а, ал. 1  от НК, това наказание се явява в размер на две години лишаване от свобода.        

При определяне на наказанието за извършеното от подсъдимия престъпление, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : Средна степен на обществена опасност на престъпното деяние, предвид стойността на отнетите вещи; Висока степен на обществена опасност на подсъдимия като деец, предвид предишните му осъждания; Подсъдимият И.  изразява съжаление за стореното и обещава за в бъдеще да не извършва противоправни деяния; Подсъдимият е съдействал активно за разкриване на обективната истина; Мотив за извършване на кражбата е лошото материално и семейно положение на Т.И.; Последният е предал доброволно вещите, предмет на кражбата. В случая, превес имат смекчаващите вината обстоятелства. 

По отношение на обв. Т.И. са неприложими разпоредбите на чл. 66, ал. 1 от НК, тъй като същият е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер към момента на деянието.

По отношение на обв. Т.И. са неприложими разпоредбите на чл. 78а от НК, тъй като същият е осъждан, а предвиденото в закона наказание е от три до петнадесет години лишаване от свобода.

По отношение на обв. Т.И. са неприложими разпоредбите на чл. 55 от НК, тъй като няма установени изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Фактът, че подсъдимият признава вината си и изразява съжаление за стореното, само по себе си не може да се яви като такова обстоятелство.

Няма осъждания, които да налагат приложението на чл. 23 – 25 и чл. 68 от НК.

Съдът прие, че с така наложеното на подсъдимия Т.С.И. наказание ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причина за извършване на престъплението е незачитането на установения в страната правов ред от страна на подсъдимия и липсата на волеви задръжки.

На основание чл. 53, ал. 1, б. “а”  от НК съдът ОТНЕ в полза на държавата вещественото доказателство лек автомобил марка “Застава ГТ 55” с рег. № ***, с рама № *** и двигател № *** до размер на една втора идеална част, която е собственост на подсъдимия Т.С.И.. Вещественото доказателство безспорно е послужило на подсъдимия да се отдалечи от местопрестъплението. Без да го използва, обв. И. не би могъл да напусне района с това количество вещи. Другата една втора идеална част от превозното средство е собственост на съпругата му Ю.А.И..

На основание чл. 112, ал. 1 от НК съдът постанови, след влизане на присъдата в сила, вещественото доказателство 1 бр. мобилен телефонен апарат марка “Панасоник” да остане по делото и ако в едногодишен срок от завършването на наказателното производство не е било потърсено, да се отнеме в полза на държавата. В производството не се събраха данни чия собственост е представеното  веществено доказателство.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, съдът осъди подсъдимия Т.С.И. да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 55 лв. - разноски по делото.

В този смисъл е произнесената присъда.

 

                           Районен съдия :

 

                        Съдебни заседатели :      1.

 

                                                        2.