ПРИСЪДА № 41

                     гр. Дряново 21.05.2010 година

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на двадесет и първи май, две хиляди и десета година в състав :

  

                                                   Председател : РОСЕН СТАНЕВ

 

при секретаря Г.Д. и в присъствието на районен прокурор Ц.Г., след като разгледа докладваното от съдия СТАНЕВ НОХД № 79 по описа за 2010 година, въз основа на данните по делото и закона

 

                             ПРИСЪДИ :

 

ПРИЗНАВА подсъдимият С.Н.Г., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, със ***образование, не женен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2010 година, около 01, 52 часа на път № 5002 в с. Гостилица, общ. Дряново/център/, управлявал МПС – лек автомобил “Сузуки Суифт”, с регистрационен номер ***, чужда собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1, 2 промила – 2, 09 промила, установено по надлежен ред с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+” с фабричен № 0172– , поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2 б.”б”  от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване на осъдения С.Н.Г. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично: Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и безвъзмезден труд в полза на обществото – 150 часа в рамките на една година.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Габровски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

                               

                                    Районен съдия :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ :

 

 

Срещу подсъдимият С.Н.Г., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, със ***образование, не женен, не осъждан, с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Същият е предаден на съд затова, че на 06.05.2010 година, около 01, 52 часа на път № 5002 в с. Гостилица, общ. Дряново, управлявал МПС – лек автомобил марка “Сузуки Суифт” с рег. № ***чужда собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1, 2 промила на хиляда – 2, 09 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с фабр. № 0172 престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Подсъдимият С.Н.Г. заявява, че е получил препис от обвинителния акт на Дряновска районна прокуратура, и че разбира повдигнатото обвинение. Дава подробни обяснения по фактическата обстановка на инкриминираното деяние. Признава вината си и изразява съжаление за стореното.

Не е предявен граждански иск за съвместно разглеждане в наказателното производство. 

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна :

Подсъдимият С.Н.Г. ***. Същият е неправоспособен водач на МПС- не притежава СУМПС.

На 06.05.2010 година подсъдимият Г. употребил алкохол, след което заедно със свой приятел отишли на дискотека в с. Гостилица, общ. Дряново. Автомобила е бил спрян зад дискотеката. Заедно със шофьора на автомобила, подсъдимият Г. излязъл от вън за да запалят по цигара. Тогава подс. Г. решава да запали автомобила и да го премести на определено разстояние. Още докато автомобила е в движение служители на РУ МВР Дряново спират същият за проверка. При извършената проверка се установило, че водачът подс. Г. не може да представи СУМПС, като заявил, че не притежава такова. Подс. Г. е лъхал на алкохол, и след като бил изпробван с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с фабр. № 0172, уреда отчел наличие на алкохол в издишвания от водача въздух-2, 09 промила на хиляда. Тогава на водача бил изготвен талон за изпращане на медицинско изследване, серия А,  № 144346, като същият отказал да даде кръвна проба за химическо изследване.           Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин, чрез съпоставка на обясненията на подсъдимият С.Н.Г. /л.  8 от НОХД № 79/2010 г./, с писмените и гласни доказателства - показанията на свидетелите А.М.А. /л. 9 от НОХД № 79/2010 г./  Д.И.Д. /л. 9 от НОХД № 79/2010г./ и Т.П.П. /л. 9 от НОХД № 79/2010г./, АУАН № 393/06.05.2010 г. /л. 3 от БПП/, талон за изпращане на медицинско изследване, серия А, № 144346 /л. 4 от БПП/, справка за съдимост на С.Г..

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, съдът прие следното от правна страна :

След като на 06.05.2010 година в с. Гостилица, общ. Дряново, около 01, 52 часа на път № 5002, управлявал лек автомобил марка “Сузуки Суифт” с рег. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1, 2 промила на хиляда – 2, 09 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с фабр. № 0172, действайки при форма на вина - пряк умисъл, подсъдимият С.Н.Г. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

При определяне размера на наказанието за извършеното от подсъдимият престъпление, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : Висока степен на обществена опасност на престъпното деяние, предвид установеното количество алкохол в кръвта на подсъдимият Г.; Ниска степен на обществена опасност на подсъдимият като деец.; Подсъдимият Г. признава вината си, изразява съжаление за стореното и обещава за в бъдеще да не извършва противоправни деяния; Чрез обясненията си подсъдимият Г. съдейства активно за издирване на обективната истина; Оказал е пълно съдействие при работата на полицейските  служители; Много ниската му възраст и семейното му положение.

Преценявайки горепосочените обстоятелства поотделно и в тяхната съвкупност съдът прие, че са налице многобройни смекчаващи вината такива, при които и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко. Поради изложеното съдът определи на подсъдимият С.Н.Г. наказание, прилагайки чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, като го осъди на ПРОБАЦИЯ – изразяваща се в следните пробационни мерки : Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване на осъденият Г. пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и безвъзмезден труд в полза на обществото – 150 часа за ЕДНА ГОДИНА.

По отношение на подсъдимият С.Н.Г. са неприложими разпоредбите на чл. 78а от НК, тъй като същият е извършил престъплението в “пияно състояние” по смисъла на чл. 78а, ал. 6 от НК.

По отношение на подсъдимия С.Н.Г. е неприложима и разпоредбата на чл. 343 г от НК, тъй като същият не притежава свидетелство за управление на МПС.

Съдът прие, че с така наложените на подсъдимият С.Н.Г. наказания ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причини за извършване на престъплението са самонадеяността на подсъдимият като водач на МПС и незачитането на установения в страната правов ред.

По делото няма веществени доказателства. 

В този смисъл е произнесената присъда.

 

                                         Районен съдия :