ПРИСЪДА № 22

                     гр. Дряново 01.04.2010 година

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично съдебно заседание на първи април, две хиляди и десета година в състав :

  

                                                   Председател : П. П.

 

при секретаря Г.Д. и в присъствието на районен прокурор Г.Г., след като разгледа докладваното от съдия П. НОХД № 53 по описа за 2010 година, въз основа на данните по делото и закона

 

                             ПРИСЪДИ :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Е.И.К., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че около 22,00 часа на 17.03.2010 г. в с. Скалско, общ. Дряново /в посока гр. Севлиево/ управлявал МПС – лек автомобил “Воксхол Фронтера”, с рег. № *** /чужда собственост/ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,28 промила, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410+”, с фабр. № 0172, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки : Два пъти седмично задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Е.И.К., със снета по-горе самоличност, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила, като на основание чл. 59, ал. 3 от НК ЗАЧИТА за изтърпяване на това наказание времето, през което му е било отнето свидетелството за управление по административен ред.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Габровски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

                               

                                    Районен съдия :

 

 

 

 

 

МОТИВИ :

 

Срещу подсъдимия Е.И.К., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Същият е предаден на съд затова, че около 22,00 часа на 17.03.2010 г. в с. Скалско, общ. Дряново /в посока гр. Севлиево/ управлявал МПС – лек автомобил “Воксхол Фронтера”, с рег. № *** /чужда собственост/ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,28 промила, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410+”, с фабр. № 0172.

Подсъдимият Е.И.К. заявява, че е получил препис от обвинителния акт на Дряновска районна прокуратура, и че разбира повдигнатото обвинение. Дава подробни обяснения по фактическата обстановка на инкриминираното деяние. Признава вината си и изразява съжаление за стореното. 

Не е предявен граждански иск за съвместно разглеждане в наказателното производство. 

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна :

Подсъдимият Е.И.К. ***, но към момента пребивава в с. Караиванца, общ. Дряново. Същият е правоспособен водач на МПС от категории “В” и “М”. Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер.

Вечерта на 17.03.2010 г. обв. Е.К. ***. Там консумирал алкохол – ракия. По-късно същата вечер, след проведен разговор с негов съсед, решил да предприеме пътуване до съседното село Янтра с лек автомобил “Воксхол Фронтера”, с рег. № *** /собственост на чужденец/. Обв. К. се качил на превозното средство, привел го в движение и потеглил в посока с. Янтра. Около 22,00 часа в с. Скалско, общ. Дряново /в близост до центъра на селото/ бил спрян за проверка от автопатрулен екип на РУ на МВР гр. Дряново в състав: св. И.П.П. и В.Н.К.. На водача е извършена проба за употреба на алкохол с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410+”, с фабр. № 0172, което отчело положителен резултат – 1,28 промила. Полицейските служители предложили на обвиняемия да даде кръвна проба, за което изготвили съответен талон за изпращане на медицинско изследване № 0090969. Е.К. отказал да даде кръв в медицинско заведение, тъй като не оспорвал показанието на техническото средство. Св. И.П.П. изготвил АУАН № 206/17.03.2010 г. 

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин, чрез съпоставка на обясненията на подсъдимия Е.И.К. /л. 9 и 10 от НОХД № 53/2010 г./, с писмените и гласни доказателства - показанията на свидетелите И.П.П. /л. 10 от НОХД № 53/2010 г./, В.Н.К. /л. 10 от НОХД № 53/2010 г./, копие от АУАН № 206/17.03.2010 г. /л. 3 от ДП/, талон за изпращане на медицинско изследване № 0090969 /л. 4 от ДП/, справка за нарушител от региона на Сектор КАТ при ОД на МВР гр. Габрово /л. 10 от ДП/, Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 206/2010 от 18.03.2010 г. на Началника на РУ на МВР гр. Дряново /л. 11 от ДП/.

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, съдът прие следното от правна страна :

След като около 22,00 часа на 17.03.2010 г. в с. Скалско, общ. Дряново /в посока гр. Севлиево/ управлявал МПС – лек автомобил “Воксхол Фронтера”, с рег. № *** /чужда собственост/ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,28 промила, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7410+”, с фабр. № 0172, действайки при форма на вина - пряк умисъл, подсъдимият Е.И.К. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

При определяне размера на наказанието за извършеното от подсъдимия престъпление, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : Ниска степен на обществена опасност на престъпното деяние, предвид установеното количество алкохол в кръвта на обв. К.; Ниска степен на обществена опасност на подсъдимия като деец, предвид чистото му съдебно минало; Подсъдимият К. признава вината си, изразява съжаление за стореното и обещава за в бъдеще да не извършва противоправни деяния; Чрез обясненията си обв. К. съдейства активно за издирване на обективната истина. Добрите характеристични данни.

Преценявайки горепосочените обстоятелства поотделно и в тяхната съвкупност съдът прие, че са налице многобройни смекчаващи вината такива, при които и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко. Поради изложеното съдът определи на подсъдимия Е.К. наказание, прилагайки чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК, като го осъди на ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки : Два пъти седмично задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

По отношение на обв. Е.К. са неприложими разпоредбите на чл. 78а от НК, тъй като същият е извършил престъплението в “пияно състояние” по смисъла на чл. 78а, ал. 6 от НК.

На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът постанови лишаване на обв. Е.К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в сила, като на основание чл. 59, ал. 3 от НК зачете за изтърпяване на това наказание, времето през което му е било отнето свидетелството за управление по административен ред. Срокът на лишаване от право съдът съобрази с ниската степен на обществена опасност на подсъдимия като водач на МПС.

Съдът прие, че с така наложените на подсъдимия Е.И.К. наказания ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причини за извършване на престъплението са самонадеяността на подсъдимия като водач на МПС и незачитането на установения в страната правов ред.

По делото няма направени разноски.

По делото няма веществени доказателства. 

В този смисъл е произнесената присъда.

 

                                         Районен съдия :