ПРИСЪДА № 19

                    гр. Дряново 26.03.2010 г.

 

                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и шести март, две хиляди и десета година, в състав :

 

                                           Председател : П.П.

 

                                Съдебни заседатели : С.А.  

                                                                 Ц.Р.

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Г. Г., след като разгледа докладваното от съдия П.  НОХД № 16 по описа за 2010 година, въз основа на данните по делото и закона

 

                              ПРИСЪДИ

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Я.Й., роден на *** ***, ***, *** гражданин, с *** образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през нощта на 22 срещу 23.07.1999 г. в с. Зая, общ. Дряново, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупване на заключващото устройство /патронник/ на входната врата на помещение /магазин за хранителни стоки/ и чрез използването на техническо средство /отвертка и “френски” ключ/, проникнал в горното помещение, откъдето отнел от владението на собственика – В.М.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи както следва: двукасетъчен радиокасетофон “Респром”, чантичка от изкуствена кожа за касети, 20 бр. аудиокасети със запис, прожектор с монтирани в него три броя батерии, 30 бр. пакети цигари “Арда” с филтър, 30 бр. пакети цигари “Мелник” с филтър, 30 бр. кутии цигари “Средец” с филтър, 30 бр. пакети цигари “Шипка” с филтър, 10 бр. кутии цигари “Виктори” с филтър, 10 бр. пакети цигари “ВТ” с филтър, 10 бр. пакети мляно кафе “Нова Бразилия” по 100 гр. всеки, 8 бр. пакети кафе на зърна “Нова Бразилия” по 100 гр. всеки, 50 бр. дъвки “Орбит”, 200 бр. детска дъвка, 10 бр. шоколади “Своге” – 20 гр., 1200 гр. полушпеков салам “Сервилат”, бутилка уиски “Савой Клуб” 700 мл., бутилка мастика “Карнобатска” 700 мл. и сума пари – банкноти от по 100 и 200 лв. и монети на стойност от 7 000 неденоминирани лева – всичко на обща стойност 246,47 лв. /двеста четиридесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки/, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, във вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подсъдимия Т.Я.Й., роден на *** ***, ***, *** гражданин, с *** образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********, по Присъда № 1271/05.12.2007 г. по НОХД № 1642/2007 г. на РС – гр. Велико Търново, влязла в сила на 21.12.2007 г. и по настоящата присъда, в размер на най-тежкото – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, на основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК.

На основание чл. 66, ал. 1, във вр. с чл. 25, ал. 4 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия Т.Я.Й., със снета по-горе самоличност, да заплати сума в размер на 40 лв. /четиридесет лева/ - разноски по делото, чрез Дряновски районен съд, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 /петнадесет/ дневен срок от днес.

                                   

                                      Районен съдия :

 

                               Съдебни заседатели :

 

                                                          1.

 

                                                          2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ :

 

Срещу подсъдимия Т.Я.Й., роден на *** ***, ***, *** гражданин, с *** образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК. Същият е предаден на съд за това, че през нощта на 22 срещу 23.07.1999 г. в с. Зая, общ. Дряново, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупване на заключващото устройство /патронник/ на входната врата на помещение /магазин за хранителни стоки/ и чрез използването на техническо средство /отвертка и “френски” ключ/, проникнал в горното помещение, откъдето отнел от владението на собственика – В.М.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи както следва: двукасетъчен радиокасетофон “Респром”, чантичка от изкуствена кожа за касети, 20 бр. аудиокасети със запис, прожектор с монтирани в него три броя батерии, 30 бр. пакети цигари “Арда” с филтър, 30 бр. пакети цигари “Мелник” с филтър, 30 бр. кутии цигари “Средец” с филтър, 30 бр. пакети цигари “Шипка” с филтър, 10 бр. кутии цигари “Виктори” с филтър, 10 бр. пакети цигари “ВТ” с филтър, 10 бр. пакети мляно кафе “Нова Бразилия” по 100 гр. всеки, 8 бр. пакети кафе на зърна “Нова Бразилия” по 100 гр. всеки, 50 бр. дъвки “Орбит”, 200 бр. детска дъвка, 10 бр. шоколади “Своге” – 20 гр., 1200 гр. полушпеков салам “Сервилат”, бутилка уиски “Савой Клуб” 700 мл., бутилка мастика “Карнобатска” 700 мл. и сума пари – банкноти от по 100 и 200 лв. и монети на стойност от 7 000 неденоминирани лева – всичко на обща стойност 246,47 лв. /двеста четиридесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки/,

Подсъдимият Т.Я.Й. заявява, че е получил препис от обвинителния акт на Дряновска районна прокуратура. Разбира повдигнатото обвинение. Признава вината си и изразява съжаление за стореното.

Подсъдимият Т.Й. и неговият защитник адв. К.Х. *** са направили искане производството по делото да се разгледа по реда на Глава двадесет и седма от НПК.

С протоколно определение от 26.03.2010 г., след предварително изслушване на страните, на основание чл. 372, ал. 4, във вр. с чл. 371, т. 2 от НПК съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще се ползва самопризнанието на подсъдимия Т.Я.Й., без да се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

В наказателното производство не е предявен граждански иск за съвместно разглеждане.

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият Т.Я.Й. ***. Същият е осъждан както следва:

С Присъда № 1271/05.12.2007 г. по НОХД № 1642/2007 г. на РС – гр. Велико Търново, влязла в сила на 21.12.2007 г., за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, извършено за времето от 09.08.1999 г. до 11.08.1999 г., след приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, Т.Й. е осъден на три месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

През лятото на 1999 г. подсъдимият Т.Й. се срещнал със свидетеля Д.Д. ***, с който са били познати от предходен период от време. При разговора последният споделил, че познава гр. Дряново и района около него, тъй като бил ученик във ВУИ – с. Керека, общ. Дряново. Предложил да отидат там и обвиняемия се съгласил. Около обяд на 22.07.1999 г. обв. Й. и св. Д. *** и пеш продължили към с. Зая. Влизайки в селото попитали случайно срещнат жител къде се намира магазина за хранителни стоки. Отишли до него, влезли вътре, купили си и консумирали бира и кафе. Помещението било наето под наем от свидетеля В.В. ***, като стоката била негова собственост. При това обвиняемият разгледал наличните стоки и решил през нощта да извърши кражба на част от тях. Със себе си носел отвертка и “френски” ключ. Късно през нощта на 22 срещу 23.07.1999 г. обв. Т.Й. се насочил към сградата на магазина, за да извърши кражбата. Със себе си носел отвертката и “френския” ключ. Стигайки до входната врата видял, че на същата е била монтирана брава със секретен патрон. Използвайки “френския” ключ подсъдимият захванал показващата се извън бравата част от патронника и го счупил. С отвертката избутал останалото от патронника парче навътре и отворил вратата. Влязъл в помещението. От различни места в него отнел двукасетъчен радиокасетофон “Респром”, чантичка от изкуствена кожа за касети, 20 бр. аудиокасети със запис, прожектор с монтирани в него три броя батерии, 30 бр. пакети цигари “Арда” с филтър, 30 бр. пакети цигари “Мелник” с филтър, 30 бр. кутии цигари “Средец” с филтър, 30 бр. пакети цигари “Шипка” с филтър, 10 бр. кутии цигари “Виктори” с филтър, 10 бр. пакети цигари “ВТ” с филтър, 10 бр. пакети мляно кафе “Нова Бразилия” по 100 гр. всеки, 8 бр. пакети кафе на зърна “Нова Бразилия” по 100 гр. всеки, 50 бр. дъвки “Орбит”, 200 бр. детска дъвка, 10 бр. шоколади “Своге” – 20 гр., 1200 гр. полушпеков салам “Сервилат”, бутилка уиски “Савой Клуб” 700 мл., бутилка мастика “Карнобатска” 700 мл. и сума пари – банкноти от по 100 и 200 лв. и монети на стойност от 7 000 неденоминирани лева. Откраднатите вещи поставил в чувал и по обратния път напуснал магазина. На следващия ден обв. Й. заедно със св. Д. ***, където продал на непознати лица откраднатото количество цигари, шоколад, кафе и дъвки. Алкохолът изконсумирали заедно. Касетофонът запазили. С получената сума пари същия следобед двамата си закупили автобусни билети за гр. Варна и вечерта пристигнали в града. Там обв. Т.Й. продал двукасетъчния радиокасетофон “Респром” на случаен таксиметров шофьор за сумата от 60 000 неденоминирани лева, която впоследствие изхарчил.

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин, чрез съпоставка на самопризнанието на подсъдимия Т.Я.Й. /л. 26 от НОХД № 16/2010 г./ с писмените и гласни доказателства, събрани в досъдебното производство - показанията на свидетеля В.М.В. /л. 13 от ДП/, разписка /л. 14 от ДП/ и протокол за изземване с дата 13.08.1999 г. /л. 23 - 24 от ДП/.

От заключението на вещото лице П.Г.М. /л. 16 – 18 от ДП/, което не се оспори от страните и което съдът възприе като правилно и обосновано се установи, че стойността на отнетите вещи, включително и сумата пари към момента на деянието е 246,47 лв. /двеста четиридесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки/.

При така изложеното, съдът установи, че самопризнанието на подсъдимия Т.Й. се подкрепя от доказателствата, събрани на досъдебното производство. 

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, съдът прие следното от правна страна :

След като през нощта на 22 срещу 23.07.1999 г. в с. Зая, общ. Дряново, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупване на заключващото устройство /патронник/ на входната врата на помещение /магазин за хранителни стоки/ и чрез използването на техническо средство /отвертка и “френски” ключ/, проникнал в горното помещение, откъдето отнел от владението на собственика – В.М.В. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи както следва: двукасетъчен радиокасетофон “Респром”, чантичка от изкуствена кожа за касети, 20 бр. аудиокасети със запис, прожектор с монтирани в него три броя батерии, 30 бр. пакети цигари “Арда” с филтър, 30 бр. пакети цигари “Мелник” с филтър, 30 бр. кутии цигари “Средец” с филтър, 30 бр. пакети цигари “Шипка” с филтър, 10 бр. кутии цигари “Виктори” с филтър, 10 бр. пакети цигари “ВТ” с филтър, 10 бр. пакети мляно кафе “Нова Бразилия” по 100 гр. всеки, 8 бр. пакети кафе на зърна “Нова Бразилия” по 100 гр. всеки, 50 бр. дъвки “Орбит”, 200 бр. детска дъвка, 10 бр. шоколади “Своге” – 20 гр., 1200 гр. полушпеков салам “Сервилат”, бутилка уиски “Савой Клуб” 700 мл., бутилка мастика “Карнобатска” 700 мл. и сума пари – банкноти от по 100 и 200 лв. и монети на стойност от 7 000 неденоминирани лева – всичко на обща стойност 246,47 лв. /двеста четиридесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки/, действайки при форма на вина - пряк умисъл, подсъдимият Т.Й. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина - пряк умисъл. Т.Й. е извършил престъплението съзнавайки общественоопасния му характер, предвиждайки неговите обществено опасни последици и искайки настъпването на тези последици.

Деянието е общественоопасно по смисъла на чл. 10 от НК, тъй като води до увреждане на правно защитен обект - собствеността на гражданите в РБ.

Относно наказанието съдът съобрази разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК, като определи такова при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства и осъди обв. Т.Й. на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

При определяне на наказанието за извършеното от подсъдимия престъпление, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : Ниска степен на обществена опасност на престъпното деяние, предвид стойността на отнетите вещи; Ниска  степен на обществена опасност на подсъдимия като деец, предвид чистото му съдебно минало към датата на деянието; Подсъдимият Й. изразява съжаление за стореното и обещава за в бъдеще да не извършва противоправни деяния; Мотив за извършване на кражбата е лошото материално и семейно положение на Т.Й.; Младостта на подсъдимия; Добрите характеристични данни. В случая превес имат смекчаващите вината обстоятелства. 

Към датата на деянието обв. Т.Й. не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. Наложеното наказание лишаване от свобода е в размер на три месеца /т. е. по-малко от три години/. Съдът намери, че за постигане целите на превенцията и преди всичко за поправяне на осъдения не е наложително същият да изтърпи наказанието. Поради изложеното и на основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛОЖИ изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

По отношение на обв. Т.Й. са неприложими разпоредбите на чл. 78а от НК, тъй като за извършеното умишлено престъпление се предвижда наказание от една до десет години лишаване от свобода.

Съдът прие, че с така наложеното на подсъдимия Т.Й. наказание ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причина за извършване на престъплението е незачитането на установения в страната правов ред от страна на подсъдимия и липсата на волеви задръжки.

Относно приложението на чл. 23 – 25 от НК :

Престъпленията по Присъда № 1271/05.12.2007 г. по НОХД № 1642/2007 г. на РС – гр. Велико Търново, влязла в сила на 21.12.2007 г. и настоящата присъда са в условията на реална съвкупност. С отделни деяния Т.Й. е извършил отделни престъпления. Деянията са извършени преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК съдът определи на обв. Т.Й. общо наказание, най – тежкото, в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. С оглед цялостната престъпна дейност на Т.Я.Й. и преди всичко за поправяне на осъдения съдът намери, че не е необходимо да се прилага разпоредбата на чл. 24 от НК.

Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от НК, когато по една или повече от присъдите лицето е било освободено от изтърпяване на наложеното наказание по реда на чл. 64, ал. 1 или на чл. 66, въпросът за изпълнението на общото наказание се решава при неговото определяне. Изтърпяването на всички наказания - по НОХД № 1642/2007 г. на РС – гр. Велико Търново и по настоящата присъда е отложено. С оглед цялостната престъпна дейност на Т.Я.Й. и преди всичко за поправяне на осъдения съдът намери, че не е необходимо определеното общо наказание да бъде изтърпяно ефективно. След 1999 г. Т.Й. не е извършвал нови престъпления. С оглед горното и на основание чл. 66, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 4 от НК, съдът отложи изпълнението на така наложеното на обвиняемия Т.Я.Й. общо наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, съдът осъди подсъдимия Т.Я.Й. да заплати чрез Дряновски районен съд сума в размер на 40 лв. - разноски по делото.

По делото няма веществени доказателства. 

В този смисъл е произнесената присъда.

 

                           Районен съдия :

 

                        Съдебни заседатели :      1.

 

                                                          2.