ПРИСЪДА № 21

                      гр. Д. 31.03.2010 г.

 

                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Д. РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на тридесет и първи март, две хиляди и десета година, в състав :

 

                                           Председател : П.П.

 

                                Съдебни заседатели : Е.Г.

                                                             Р.К.

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Г.Г., след като разгледа докладваното от съдия П.  НОХД № 192 по описа за 2009 година, въз основа на данните по делото и закона

 

                              ПРИСЪДИ

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.С.Д., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, с *** образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 31.05.2009 г. до 13.06.2009 г. в с. Г., общ. Д. и в района на гр. Д. – Д. манастир, действайки при условията на повторност и продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупване на заключващото устройство на помещения, обособени като механа в имотите на Д.Д. ***, гаражно помещение, обособено като ремонтна автоработилница и склад към същата – собственост на С.И. *** и чрез счупване на витринно стъкло от крайпътно заведение на разклона за Д. манастир, собственост на В.Д., чрез използване на МПС – леки автомобили “Опел Астра”, с рег. № *** и “Мерцедес 124 – 250” с рег. № ***/чужда собственост/, проникнал в горните помещения, откъдето отнел от владението на собствениците Д.Д., В.Д., С.И. и В.Д., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи, както следва: 6 бр. битови чинии /глинени/, 10 бр. глинени чаши с вместимост от по 200 мл., 2 бр. свещници от ковано желязо, синджир от камина с дължина 2 м., вълненотъкана черга с дължина 3 м., ятаган /с дължина от 91 см. и дървена кания с дължина 77 см./, занаятчийско производство, 2 бр. медни съда /менчета/ с вместимост от по 5 л. всяко едно, пистолет за горещ въздух “Акита”, прободен трион “Акита”, ел. бормашина “Акита”, електрическа ножица за рязане на ламарина, 2 бр. метални туби с вместимост всяка от по 20 л. /пълни с дизелово гориво/, авторадиокасетофон “Филипс”, ъглошлайфЕлтос”, бормашина “Елтос”, 4 бр. комплект запалка – калкулатор калъф, 9 бр. запалки с калъф, 17 бр. дамски часовници, 19 бр. мъжки часовници, портфейл, 3 бр. табакери, 1 бр. флакон с газ за запалки, 6 бр. фенерчета, 16 бр. джобни ножчета, клещи и 44 бр. шишета с парфюми от различни марки, на обща стойност 4 095,90 лв. /четири хиляди и деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки/, собственост на горните лица, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, във вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в затворническо общежитие “закрит тип”, при първоначален “строг” режим на изтърпяване.

ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подсъдимия Н.С.Д., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, с *** образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** по Споразумение № 846/20.09.2007 г. по НОХД № 975/2007 г. по описа на РС – гр. Велико Търново, влязло в сила на 20.09.2007 г., Присъда № 848/20.09.2007 г. по НОХД № 878/2007 г. по описа на РС – гр. Велико Търново, влязла в сила на 06.10.2007 г. и  Присъда № 9/12.01.2010 г. по НОХД № 584/2009 г. по описа на РС – гр. Севлиево, влязла в сила на 27.01.2010 г. - ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в затворническо общежитие “закрит тип”, при първоначален “строг” режим на изтърпяване, на основание чл. 25, ал. 1, във вр. с ал. 4, във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимия Н.С.Д., със снета по-горе самоличност, да заплати сума в размер на 100 лв. /сто лева/ - разноски по делото, чрез Д. районен съд, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК.

След влизане на присъдата веществените доказателства – електрическа ножица за рязане на ламарина, пистолет за горещ въздух “Акита”, ударно – пробивна машина “Акита”, прободен трион “Акита”, 2 бр. метални 20 литрови туби, авторадиокасетофон “Филипс” да се върнат на свидетеля С.В.И. ***.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в петнадесет дневен срок от днес.

                                   

                                      Районен съдия :

 

                              Съдебни заседатели :

 

                                                                 1.

 

                                                                 2.

                                    

 

МОТИВИ :

 

Срещу подсъдимия Н.С.Д., роден на *** ***, живущ ***, ***, *** гражданин, с *** образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Същият е предаден на съд затова, че през периода от 31.05.2009 г. до 13.06.2009 г. в с. Г., общ. Д. и в района на гр. Д. – Д. манастир, действайки при условията на повторност и продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупване на заключващото устройство на помещения, обособени като механа в имотите на Д.Д. ***, гаражно помещение, обособено като ремонтна автоработилница и склад към същата – собственост на С.И. *** и чрез счупване на витринно стъкло от крайпътно заведение на разклона за Д. манастир, собственост на В.Д., чрез използване на МПС – леки автомобили “Опел Астра”, с рег. № *** и “Мерцедес 124 – 250” с рег. № ***/чужда собственост/, проникнал в горните помещения, откъдето отнел от владението на собствениците Д.Д., В.Д., С.И. и В.Д., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи, както следва: 6 бр. битови чинии /глинени/, 10 бр. глинени чаши с вместимост от по 200 мл., 2 бр. свещници от ковано желязо, синджир от камина с дължина 2 м., вълненотъкана черга с дължина 3 м., ятаган /с дължина от 91 см. и дървена кания с дължина 77 см./, занаятчийско производство, 2 бр. медни съда /менчета/ с вместимост от по 5 л. всяко едно, пистолет за горещ въздух “Акита”, прободен трион “Акита”, ел. бормашина “Акита”, електрическа ножица за рязане на ламарина, 2 бр. метални туби с вместимост всяка от по 20 л. /пълни с дизелово гориво/, авторадиокасетофон “Филипс”, ъглошлайфЕлтос”, бормашина “Елтос”, 4 бр. комплект запалка – калкулатор калъф, 9 бр. запалки с калъф, 17 бр. дамски часовници, 19 бр. мъжки часовници, портфейл, 3 бр. табакери, 1 бр. флакон с газ за запалки, 6 бр. фенерчета, 16 бр. джобни ножчета, клещи и 44 бр. шишета с парфюми от различни марки, на обща стойност 4 095,90 лв. /четири хиляди и деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки/, собственост на горните лица,

Подсъдимият Н.С.Д. заявява, че е получил препис от обвинителния акт на Дряновска районна прокуратура. Разбира повдигнатото обвинение. Признава вината си и изразява съжаление за стореното.

Подсъдимият Д. и неговият защитник адв. Р.И. *** са направили искане производството по делото да се разгледа по реда на Глава двадесет и седма от НПК.

С протоколно определение от 31.03.2010 г., след предварително изслушване на страните, на основание чл. 372, ал. 4, във вр. с чл. 371, т. 2 от НПК съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще се ползва самопризнанието на подсъдимия Н.С.Д., без да се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

В наказателното производство не е предявен граждански иск за съвместно разглеждане.

Чрез комплексна преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна :

Подсъдимият Н.Д. ***. Осъждан е за извършени престъпления от общ характер. С Присъда № 848/2.09.2007 г. по НОХД № 878/2007 г. по описа на РС – гр. В.Т., влязла в сила на 06.10.2007 г. за деяние по чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, извършено през периода 15.11.2006 г. – 07.12.2006 г., след приложение на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, Н.Д. е осъден на шест месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години.

За времето от 31.05.2009 г. до 13.06.2009 г. подсъдимият Д. е извършил следните деяния:

Късно вечерта на 31.05.2009 г. обв. Н.Д. ***, с управлявания от него лек автомобил “Опел Астра” с рег. № *** /чужда собственост/. Познавал населеното място и знаел, че на ул. “Г. Д.” /близо до центъра на селото/ се намира жилище, собственост на негов далечен роднина /брат на втория му баща/ - Д.Д.. Жилището не се обитавало постоянно. Д. решил да извърши кражба на покъщнина, която впоследствие да продаде и по този начин да се снабди с парични средства. Спрял автомобила недалеч от къщата и пеш стигнал до сградата. Разбил входната врата на помещение, обособено като механа в имота. Влязъл вътре, откъдето отнел 6 бр. битови чинии /битови/, 10 бр. глинени чаши с вместимост по 200 мл., 2 бр. свещници от ковано желязо, синджир от камина с дължина 2 м. и вълнено тъкана черга с дължина 3 м. /всичко на обща стойност 90,70 лв./. Вещите поставил в голяма чанта, която взел от същото помещение. Излязъл по обратния път и оставил чантата отвън. Последователно разбил прозорец и входните врати на две помещения от втория етаж на същото жилище. Оттам взел единствено клещи, с намерение да ги ползва при другите кражби. След това с чантата се отправил към съседната къща – тази на В.Д.. Там през незаключена входна врата влязъл в помещение, обособено като механа. Оттам откраднал старинен ятаган /с дължина 91 см. и дървена кания с дължина 77 см./, занаятчийско производство и 2 бр. медни съда /менчета/ с вместимост по 5 л. всяко едно, всичко на обща стойност 169,20 лв. Качил се в автомобила с откраднатото имущество и се прибрал в гр. В.Т.. На следващия ден продал част от вещите в антикварен магазин в гр. В.Т. за сумата от 50 лв., изплатена от купувача – св. П.Ч. /ятагана, 2 бр. свещници отковано желязо, синджир от камина с дължина 2 м. и менчетата/. Останалите вещи изхвърлил след като Ч. отказал да ги купи.

На 04.06.2009 г. обв. Н.Д. решил да извърши друга кражба от с. Г. със същата цел. Преди време работел в гаражно помещение, находящо се на ул. “Елин Пелин” № 2 в селото и обособено като работилница за ремонт на автомобили, собственост на свидетеля С.И.. Знаел, че там се съхраняват различни по вид електроинструменти, използвани при ремонтите. Късно в полунощ на същия ден с лекият автомобил “Опел Астра” стигнал до селото и спрял недалеч от гаража на И.. С помощта на метален прът счупил заключващото устройство /катинар/ на входната врата на имота и се насочил към гаража. Вратата на същия не била заключена. Обв. Д. я отворил и влязъл вътре. От купето на оставен за ремонт автомобил взел: пистолет за горещ въздух “Акита”, прободен трион “Акита”, ел. бормашина “Акита” и електрическа ножица за рязане на ламарина. Изнесъл ги на ръка до автомобила и тръгнал за гр. В.Т.. Стойността на отнетите вещи е общо 180 лв.

На 07.06.2009 г. обв. Н.Д. решил да извърши нова кражба от същия обект. Около 02,00 ч. на 08.06.2009 г. пристигнал в селото с нает от “***” ЕООД – гр. Велико Търново с управител И.Д. лек автомобил с неустановена по време на разследването регистрация. Отново спрял пред имота на И.. По същия начин взломил катинара на входната врата и се насочил към постройка /плевня/, обособена като складово помещение. С метален лост откъснал от касата халката на катинара на вратата и влязъл вътре. От помещението взел 2 бр. метални туби с вместимост на всяка от по 20 л. /пълни с дизелово гориво/, авторадиокасетофон “Филипс”, ъглошлайфЕлтос” и бормашина “Елтос” на обща стойност 326 лв. Пренесъл ги до автомобила, натоварил ги в багажника и се върнал в гр. Велико Търново. На следващия ден продал горивото на непознато лице за сумата от 35 лв., като след разкриване на кражбата доброволно предал празните метални туби. Останалите ел. инструменти дал на св. И.Д. вместо стойността на дължимия наем за ползване на автомобила. По време на разследването последния ги предал на органите на РУ на МВР – гр. Д..

Вечерта на 12.06.2009 г. обвиняемият пристигнал на Д. манастир с управлявания от него лек автомобил “Мерцедес 124 – 250”, с рег. № ***/чужда собственост/. Посетил няколко заведения. След полунощ – около 01,30 ч. на 13.06.2009 г. тръгнал да се прибира към гр. Велико Търново, като по пътя решил да извърши кражба на вещи от крайпътно заведение на разклона за манастира, собственост на свидетелката В.Д. ***. Подминал заведението и скрил автомобила на пътя за кв. “Цинга”. Върнал се пеш до постройката на заведението. Същото било затворено. Обвиняемият видял, че встрани се намират оставени тухли от строежа и взел една от тях. С нея счупил едно от стъклата на страничен прозорец и през отвора влязъл в предверието към заведението, където се намирали витрини с изложени в тях множество мъжки часовници, парфюми, запалки, табакери и др. сувенири. На ръцете си поставил работни ръкавици, за да не остави отпечатъци. Обв. Д. познавал св. В.Д. и при предишните си посещения в заведението узнал къде се съхраняват ключовете от витрините. Взел ги от мястото за съхранение и с тях отключил витрините. От там взел 4 бр. комплект запалка – калкулатор калъф, 9 бр. запалки с калъф, 17 бр. дамски часовници, 19 бр. мъжки часовници, портфейл, 3 бр. табакери, 1 бр. флакон с газ за запалки, 6 бр. фенерчета, 16 бр. джобни ножчета, клещи и 44 бр. шишета с парфюми от различни марки. Вещите поставил в 2 бр. полиетиленови пликове /торби за смет/, които взел зад бара. Тръгнал по обратния път, носейки откраднатото имущество. Премахнал няколко парчета стъкла, стърчащи върху рамката на счупения прозорец и през отвора излязъл от сградата. Занесъл в автомобила вещите, привел го в движение и се прибрал в дома си в гр. В.Т.. Стойността на отнетото имущество е била 3 330 лв. През следващите дни обв. Д. продал част от вещите на непознати лица. По-голяма част от тях върнал доброволно след разкриване на кражбата.

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин, чрез съпоставка на самопризнанието на подсъдимия Н.С.Д. /л. 53 от НОХД № 192/2009 г./  с писмените и гласни доказателства, събрани в досъдебното производство - показанията на свидетелите Д.С.Д. /л. 21 от ДП/, В.Р.Д. /л. 19 от ДП/, С.В.И. /л. 20 от ДП/, П.С.Ч. /л. 22 от ДП/ и И.Й.Д. /л. 23 от ДП/, В.В.Д. /л. 17 и 18 от ДП/, протокол за оглед на местопроизшествие с дата 13.06.2009 г. и фотоалбум /л. 3 - 7 от ДП/, експертна справка № 17/2009 г. и картон с дактилоскопни следи /л. 8 и9 от ДП/, разписка /л. 46 от ДП/, разписка /л. 47 от ДП/, протокол за доброволно предаване с дата 19.06.2009 г. /л. 55 от ДП/, протокол за доброволно предаване с дата 19.06.2009 г. /л. 57 от ДП/, протокол за доброволно предаване с дата 17.06.2009 г. /л. 69 от ДП/, протокол за доброволно предаване с дата 16.06.2009 г. /л. 77 от ДП/, протокол за доброволно предаване с дата 16.06.2009 г. /л. 79 от ДП/, копие от стокова разписка /л. 81 - 82 от ДП/, копие от договор за наем и опис на оборудване /л. 83 - 86 от ДП/ и копие от договор за продажба на консигнация /л. 87 - 88 от ДП/.

От заключенията на вещото лице П.Г.М. /л. 27 – 29 и л. 31 - 32 от ДП/, които не се оспориха от страните и които съдът възприе като правилни и обосновани се установи, че стойността на отнетите вещи към момента на деянието е 4 095,90 лева общо.

При така изложеното, съдът установи, че самопризнанието на подсъдимия Н.Д. се подкрепят от доказателствата, събрани на досъдебното производство. 

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, съдът прие следното от правна страна :

След като през периода от 31.05.2009 г. до 13.06.2009 г. в с. Г., общ. Д. и в района на гр. Д. – Д. манастир, действайки при условията на повторност и продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупване на заключващото устройство на помещения, обособени като механа в имотите на Д.Д. ***, гаражно помещение, обособено като ремонтна автоработилница и склад към същата – собственост на С.И. *** и чрез счупване на витринно стъкло от крайпътно заведение на разклона за Д. манастир, собственост на В.Д., чрез използване на МПС – леки автомобили “Опел Астра”, с рег. № *** и “Мерцедес 124 – 250” с рег. № ***/чужда собственост/, проникнал в горните помещения, откъдето отнел от владението на собствениците Д.Д., В.Д., С.И. и В.Д., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да присвои чужди движими вещи, както следва: 6 бр. битови чинии /глинени/, 10 бр. глинени чаши с вместимост от по 200 мл., 2 бр. свещници от ковано желязо, синджир от камина с дължина 2 м., вълненотъкана черга с дължина 3 м., ятаган /с дължина от 91 см. и дървена кания с дължина 77 см./, занаятчийско производство, 2 бр. медни съда /менчета/ с вместимост от по 5 л. всяко едно, пистолет за горещ въздух “Акита”, прободен трион “Акита”, ел. бормашина “Акита”, електрическа ножица за рязане на ламарина, 2 бр. метални туби с вместимост всяка от по 20 л. /пълни с дизелово гориво/, авторадиокасетофон “Филипс”, ъглошлайфЕлтос”, бормашина “Елтос”, 4 бр. комплект запалка – калкулатор калъф, 9 бр. запалки с калъф, 17 бр. дамски часовници, 19 бр. мъжки часовници, портфейл, 3 бр. табакери, 1 бр. флакон с газ за запалки, 6 бр. фенерчета, 16 бр. джобни ножчета, клещи и 44 бр. шишета с парфюми от различни марки, на обща стойност 4 095,90 лв. /четири хиляди и деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки/, собственост на горните лица, действайки при форма на вина - пряк умисъл, подсъдимият Н.Д. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, в извършването на което съдът го призна за виновен.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина - пряк умисъл. Н.Д. е извършил престъплението съзнавайки общественоопасния му характер, предвиждайки неговите обществено опасни последици и искайки настъпването на тези последици.

Деянието е общественоопасно по смисъла на чл. 10 от НК, тъй като води до увреждане на правно защитен обект - собствеността на гражданите в РБ.

Деянието е извършено при условията на повторност, предвид осъждането на обв. Д. с Присъда № 848/2.09.2007 г. по НОХД № 878/2007 г. по описа на РС – гр. В.Т., влязла в сила на 06.10.2007 г. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Случаят не е маловажен.  

Относно наказанието съдът съобрази разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК, като определи такова при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, без да са налице многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства и осъди обв. Н.С.Д. на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в затворническо общежитие “закрит тип”, при първоначален “строг” режим на изтърпяване.

При определяне на наказанието за извършеното от подсъдимия престъпление, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства : Средна степен на обществена опасност на престъпното деяние, предвид стойността на отнетите вещи; Част от причинените с престъплението вреди са възстановени. Висока степен на обществена опасност на подсъдимия като деец, предвид предишните му осъждания; Подсъдимият Д. изразява съжаление за стореното и обещава за в бъдеще да не извършва противоправни деяния; Мотив за извършване на кражбата е лошото материално и семейно положение на Н.Д.; Младостта на подсъдимия. В случая превес имат смекчаващите вината обстоятелства. 

По отношение на обв. Н.Д. са неприложими разпоредбите на чл. 66, ал. 1 от НК, тъй като същият е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер към момента на деянието.

По отношение на обв. Н.Д. са неприложими разпоредбите на чл. 78а от НК, тъй като същият е осъждан, а предвиденото в закона наказание е от една до десет години лишаване от свобода.

Съдът прие, че с така наложеното на подсъдимия Н.Д.  наказание ще бъдат постигнати най-ефективно целите на чл. 36 от НК.

Причина за извършване на престъплението е незачитането на установения в страната правов ред от страна на подсъдимия и липсата на волеви задръжки.

Относно приложението на чл. 23 – 25 от НК :

Престъпленията по Споразумение № 846/20.09.2007 г. по НОХД № 975/2007 г. по описа на РС – гр. Велико Търново, влязло в сила на 20.09.2007 г., Присъда № 848/20.09.2007 г. по НОХД № 878/2007 г. по описа на РС – гр. Велико Търново, влязла в сила на 06.10.2007 г. и  Присъда № 9/12.01.2010 г. по НОХД № 584/2009 г. по описа на РС – гр. Севлиево, влязла в сила на 27.01.2010 г. са в условията на реална съвкупност. С отделни деяния Н.Д. е извършил отделни престъпления. Деянията са извършени преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК съдът определи на обв. Н.Д. общо наказание, най – тежкото, в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в затворническо общежитие “закрит тип”, при първоначален “строг” режим на изтърпяване. С оглед цялостната престъпна дейност на Н.С.Д. и преди всичко за поправяне на осъдения съдът намери, че не е необходимо да се прилага разпоредбата на чл. 24 от НК. Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от НК, когато по една или повече от присъдите лицето е било освободено от изтърпяване на наложеното наказание по реда на чл. 64, ал. 1 или на чл. 66, въпросът за изпълнението на общото наказание се решава при неговото определяне. Изтърпяването на всички наказания – НОХД № 975/2007 г. по описа на РС – гр. Велико Търново, НОХД № 878/2007 г. по описа на РС – гр. Велико Търново и НОХД № 584/2009 г. по описа на РС – гр. Севлиево е било отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК. Настоящият състав на ДРС обсъди и прецени цялостната престъпна дейност на подсъдимия – извършени са множество тежки престъпления от общ характер, всички при квалифицирани обстоятелства; висока степен на обществена опасност на деянията, с които са отнети чужди движими вещи, предвид начина на извършване и стойността на вещите; висока степен на обществена опасност на подсъдимия – цялостната му престъпна дейност навежда извод за утвърдени криминални навици и постоянен стремеж към облагодетелстване по незаконен начин; проявява упорство за постигането на престъпната цел. Видно е, че наложените наказания по предишни присъди не са постигнали превъзпитаващата си функция по отношение на Н.Д.. Условното осъждане не постига ефект. В тази връзка съдът намери, че наложеното най-тежко наказание следва да се изтърпи ефективно. По отношение на осъжданията на Н.Д. е възможно и друго групиране – между настоящата присъда и тази по НОХД № 584/2009 г. по описа на РС – гр. Севлиево и отделно между НОХД № 975/2007 г. по описа на РС – гр. Велико Търново и НОХД № 878/2007 г. по описа на РС – гр. Велико Търново. Определянето на две групи няма да бъде по-благоприятно за осъденото лице, тъй като във всяка една група ще влязат по-малко присъди /две по две/, а крайната продължителност на наказанията и режима ще бъдат същите.  

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, съдът осъди подсъдимия Н.С.Д. да заплати чрез Д. районен съд сума в размер на 100 лв. - разноски по делото.

На основание чл. 109 и сл. от НПК съдът постанови, след влизане на присъдата веществените доказателства – електрическа ножица за рязане на ламарина, пистолет за горещ въздух “Акита”, ударно – пробивна машина “Акита”, прободен трион “Акита”, 2 бр. метални 20 литрови туби, авторадиокасетофон “Филипс” да се върнат на свидетеля С.В.И. ***.

В този смисъл е произнесената присъда.

 

                           Районен съдия :

 

                        Съдебни заседатели : 1.

 

                                                     2.