РЕШЕНИЕ № 94

                       гр. Дряново 03.12.2010 г.

 

                       В ИМЕТО НА НАРОДА     

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на втори декември, две хиляди и десета година в състав :

 

                                               Председател : РОСЕН СТАНЕВ

 

при секретаря Х.К., като разгледа докладваното от съдия Станев НАХ дело № 162 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното :

         Жалбоподателят Х.В.П. ***, чрез адв. Н.Ш.-П. е обжалвал Наказателно постановление № 745/10 от 20.08.2010 г. на Началника на РУП гр. Дряново. Наказателното постановление е издадено затова, че на 09.08.2010 г., около 09, 22 часа, в гр. Дряново на ПП 1-5, км. 127, П. управлявал лек автомобил марка “Хонда Сивик”, с рег. № *** , при ограничение на скоростта 50 км.ч въведено с пътен знак Д 11, се движи с 75 км.ч, като скоростта е фиксирана и показана на водача с “Радар” ТР 4Д с фабричен № 268-01 фиксиращ скоростта, датата и точният час, който е бил показан на водача и свидетеля. Наказващият орган е указал, че са нарушени разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. На основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 182, ал. 1, т. 3   от ЗДвП ,  е наложено наказание - ГЛОБА в размер на 100 лв. /сто лева/. Съгласно Наредба № Із – 1959 на МВР са отнети 3/три/ контролни точки. 

В жалбата се твърди, че производството по установяване на административното нарушение и налагането на наказание са били протекли при особено съществени нарушения на процесуалните правила, които са довели до съществено накърняване на правото на защита на жалбоподателя. Твърди се, че в издаденото НП са пропуснати задължителни реквизити.Претендира се съдът да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № 745/10 от 20.08.2010 г. на Началника на РУП гр. Дряново като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбоподателя редовно призован не се явява, и не изпраща процесуален представител. В депозирана молба до ДРС упълномощения от него защитник адв. Н.Ш.-П. моли съдът, да даде ход на делото. Същата заявява, че няма други доказателствени искания и няма да представя нови доказателства. Моли се да се даде ход на делото по същество. Заявява се ,че се поддържа изцяло жалбата.

Ответното РПУ гр. Дряново не изпраща процесуален представител и не взима становище по жалбата.

От цялостната преценка на събраните по делото доказателства, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна :

         За изясняване обстоятелствата по делото бяха разпитани актосъставителя Т.П.П. и свидетеля при съставянето на АУАН – С.Ц.М.. От показанията им стана ясно, че  на 09.08.2010 актосъставителя и свидетеля при съставянето на акта били на смяна. Около 9, 22 часа на 127-ми километър по първокласен път-5, спрели за проверка лек автомобил марка “Хонда Сивик” с рег. № ***, който се е движил с превишена скорост. Ограничението на скоростта е било 50 км/ч , докато  жалбоподателя се е движел със 75 км/ч. На водача е било показан дисплея на техническото средство и му съставили АУАН.     

При установената по безспорен начин фактическа обстановка съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и обжалваното наказателно постановление са съставени правилно и законосъобразно. Последните съдържат необходимия реквизит, изискуем от разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. При изготвянето им не са допуснати съществени процесуални нарушения. По категоричен начин се установи, че на 09.08.2010 г., около 09, 22 часа, в гр. Дряново, по ПП -5, при км. 127, Х.В.П. е управлявал МПС –  автомобил марка “Хонда Сивик” ”  с рег.  ***, като при ограничение на скоростта 50 км./ч въведено с пътен знак Д 11, се движи с 75 км./ч. Скоростта е фиксирана и показана на водача с “Радар” ТР 4Д с фаб. № 268-01.

С горното деяние П. виновно е нарушил разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и наказващият орган правилно е преценил, че следва да наложи административно наказание, на основание чл. 182, ал. 1, т. 3 от същия закон.

От показанията на свидетелите П. и М. се установи, че П. е управлявал МПС с 75 км./ч при ограничение на скоростта в населено място 50 км./ч., въведено с пътен знак Д 11. Свидетелите П. и М. са дали показания под страх от наказателна отговорност.

По делото са приложени – Методически указания относно експлоатацията на Трафик Радар ТР 4, от която е видно, че използвания при проверката технически уред е тариран и в изправност. Приложена е и справка за регистрирани нарушения на максимално разрешена скорост, от която се установява, че на 09.08.2010 година в 09, 22 часа е регистрирано нарушение-т.е. превишена скорост, като водача на автомобила се е движел с 75 км/ч.

   Предвид горното, съдът намира жалбата на Х.В.П. *** за неоснователна. Наказателно постановление № 745/10 от 20.08.2010 г. на Началника на РУП гр. Дряново следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното съдът

 

                                

                                  РЕШИ

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 745/10 от 20.08.2010 г. на Началника на РУП гр. Дряново, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП  за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП  е постановено Х.В.П. ***, с ЕГН ********** да изтърпи наказания : ГЛОБА в размер на  100 лв. /сто лева/   и са отнети 3 /три/ контролни точки на основание Наредба № Із – 1959 от 27.12.2007 г. на МВР, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаване на страните, че същото е изготвено.

 

                                           Районен съдия :