РЕШЕНИЕ № 49

                       гр. Дряново 19.07.2010 г.

 

                       В ИМЕТО НА НАРОДА     

 

ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осемнадесети юни, две хиляди и десета година в състав :

 

                                               Председател : РОСЕН СТАНЕВ

 

при секретаря Г.Д., като разгледа докладваното от съдия Станев НАХ дело № 80 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното :

         Жалбоподателят Г.И.Б. *** е обжалвал Наказателно постановление № 102/10г., от 27.04.2010 година на Началника на РУ МВР Дряново. Наказателното постановление е издадено за това, че: на 12.04.2010 година, около 10, 45 часа при извършена полицейска проверка се установило, че лицето Г.И. Б. пребивава от 2005 година на адрес с. ***, ул.”****” № 15, като не е заявило промяната на настоящия си адрес. Наказващият орган е указал, че са нарушени разпоредбите на чл. 99, ал. 1 от ЗГР. На основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 116, ал. 2 от ЗГР е наложено наказание – ГЛОБА в размер на 50, 00/петдесет/ лева

В жалбата се твърди, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно. Жалбопадателят Г.И.Б. твърди, че съставения АУАН не съдържал обосновано и категорично становище за нарушението което бил извършил. Между АУАН и НП нямало единство както между словестното описание на нарушението, така и между посочените като нарушение законови норми. Според жалбоподателя липсва съставомерност по чл. 99, ал. 1 от ЗГР. Неправилно била отразена фактическата обстановка в обжалваното НП.

Претендира се съдът да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № 102/10гт., от 27.04.2010 година на Началника на РУ МВР Дряново, като неправилно и незаконосъобразно.

Ответното РПУ гр. Дряново не изпраща процесуален представител и не взима становище по жалбата независимо от предоставената възможност.

От цялостната преценка на събраните по делото доказателства, ценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна :

         За изясняване обстоятелствата по делото бяха разпитани актосъставителя – Н.С.К./младши полицейски инспектор/ в РУ МВР Дряново и свидетелите при съставянето на АУАН С.П.П./младши полицейски инспектор/ при РУ МВР Дряново и Г. Л.Н./Началник група Охранителна полиция” при РУ МВР Дряново. От показанията на актосъставителя става ясно, че същият е извършил проверка по повод подадени жалби от Й. И. ***, в кои заявил пред служителите на РУ МВР Дряново, че Г.И.Б. *** от 2005 година и не бил заявил промяна на настоящия си адрес. При проверката актосъставителя е изискал писмен отговор от Кмета на с. **, който в изпратен такъв заявява, че лицето Г.И.Б. не е заявявало в Кметството в с. *** промяна на постоянен или настоящ адрес. Св. С.П. споделя на съда, че колегата му К. е извършил проверката, и не може да каже как е констатирал нарушението, той само е присъствал при съставянето на акта. Св. Г.Н. заявява, че той е бил само свидетел на отказа на Б. да подпише акта. По случая споделя, че проверката била инициирана от Й. А., който живеел на първия етаж в жилищна постройка, където живеят и родителите на Г.Б.. Според св. Н., Й. А. е в конфликт със съседите си на втория етаж, като заявил на служителите на РУ МВР Дряново, че Г.Б. живеел при родителите си от 2005 година, без да е променял настоящия си адрес.

Във Връзка с установеното нарушение св. Н.С.К. изготвил АУАН, въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление.

     При така установеното от фактическа страна, настоящия състав на Дряновски районен съд намира от правна страна следното:

Акт за установяване на административно нарушение е съставен от Н.С.К./младши полицейски инспектор/ при РУ МВР Дряново в присъствието на свидетелите С.П.П. и Г.Л.Н.. Като описание на нарушението е записано, че на 12.04.2010 година, около 10, 45 часа при извършена полицейска проверка се установило, че лицето Г.И.Б., с ЕГН ********** ***, пребивава от 2005 година на адрес с. ****, ул.”***” № **, общ. **, като не е заявило промяна на настоящия си адрес. Актосъставителят е указал, че са нарушени разпоредбите на чл. 99, ал. 1 от ЗГР.

Наказателно постановление № 102/10г., от 27.04.2010 година на Началника на РУ МВР Дряново е съставено при несъставомерно деяние.

    От събраните доказателства се установи, че преди повече от четири години Г.И.Б. е променил настоящия си адрес, премествайки се да живее при родителите си в с. **, общ. **, ул.”**” № **, което е видно от приложеното обяснение от Й.И. А. и от обяснението на актосъставителя К. без да е заявил това в Кметството в с. **. Същият към 12.04.2010 година не е заявил новия си настоящ адрес в кметството на селото и не е извършил регистрация там в 30-дневния срок от промяната му.

     Настоящия състав на ДРС намира, че се касае административно нарушение довършено след изтичане на 30-дневния срок от дължимото по закон поведение. От този момент нарушението е извършено и довършено и тече срок по чл. 34 от ЗАНН. Установено е по делото, че жалбоподателят е живял на адреса в с. ***, ул.”***” № ** повече от четири години, без да е бил адресно регистриран. Тоест, нарушението извършено от него, е осъществено повече от година, когато е изтекъл 30-дневния срок за заявяване в кметството на селото за промяната на настоящия му адрес.

      Според чл. 34, ал. 1, б „В” от ЗАНН не се образува административно-наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя, или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. Видно е от приложените по делото доказателства, че жалбоподателя живее на адрес с. **, общ. ***, ул.”***” № ** от 2005 година. Касае се за довършено престъпление след изтичането на 30-дневния срок през 2005 година и от този момент тече срок по чл. 34 от ЗАНН, т.е изминали са повече от четири години, а Закона е категоричен, че не се образува административно-наказателно производство, ако е изтекла една година от извършване на нарушението.

     Поради изложеното съдът намира, че Наказателно постановление № 102/10г., от 27.04.2010г., следва да бъде отменено изцяло, тъй като административно-наказателното производство срещу жалбоподателя Г.И.Б. е образувано в нарушение на разпоредбата на чл. 34 ат ЗАНН, и АУАН е съставен след изтичане на срока предвиден в разпоредбата на чл. 34, ал. 1, б. „В” от ЗАНН.

   

Водим от горното съдът

 

                                

                                  РЕШИ

   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 102/10г., от 27.04.2010г. на Началника на РУ МВР Дряново, с което за нарушение на чл. 99, ал. 1 от ЗГР, на основание чл. 53 от ЗАНН и мл. 116, ал. 2 от ЗГР е постановено Г.И.Б., с ЕГН **********,*** да изтърпи наказание: ГЛОБА в размер на 50,00/петдесет/ лева, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Габровски административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаване на страните, че същото е изготвено.

 

                                           Районен съдия :