1.  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ДРЯНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД ЗА 2019г.

 

2.  Отчет за работата на Районен съд Дряново за 2019г.

 

3.  Отчет по граждански дела на Районен съд Дряново за 2019г.

 

4.  Отчет по наказателни дела на Районен съд Дряново за 2019г.

 

5.  Справка за дейността на съдиите и за резултатите от върнати обжалвани и

протестирани дела за 2019г.

 

6.  Отчет за работата на Държавния съдебен изпълнител при Районен съд Дряново за 2019г.

 

7.  Суми по изпълнителни дела за 2019г.