Ќовини:

—айтът на –айонен съд ƒр€ново стартира:


–айонен съд ƒр€ново » —вободни работни места
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

—вободни работни места¬ момента н€маме свободни работни места
     


јнкета

 ак оцен€вате работата на –айонен съд ƒр€ново?

ќтлична
ћного добра
ƒобра
—редна
Ћоша

ѕолезни новини

Lex.bg - Ѕългарски€т правен портал
ѕортал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информаци€ за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Ћинк

                                                                        


Ќовини от Capital.bg

 ак да опазим търговската си тайна?
ќбнародването през април на «акона за защита на търговската тайна извади на фокус темата за защита ...

—едмичен бюлетин за правни новини
ѕетчленен състав на ¬ърховни€ административен съд (¬ј—), председателстван от √еорги „олаков, тази ...

Ќовини от Lex.bg

ћесечната вноска на адвокатите към ¬јд— скача от 10 лв. на 20 лв.
ќт 1 април вноската, ко€то всеки месец адвокатите прав€т към ¬исши€ адвокатски съвет (¬јд—), ще е ...

 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. “акова е ...

Ќовини от Econ.bg

»ндексът на тържищните цени се понижи с 3 на сто
»ндексът на тържищните цени /»“÷/, който отраз€ва цените на хранителните стоки на едро, тази ...

»нди€ въвежда по-високи мита върху хранителни продукти, внос от —јў
ќт днес »нди€ въвежда нови по-високи мита върху редица хранителни продукти, които са внос от —јў. ...