Ќовини:

—айтът на –айонен съд ƒр€ново стартира:


–айонен съд ƒр€ново » ¬ътрешни правила свързани с дейността на съда
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

¬ътрешни правила свързани с дейността на съда
 
 


«аповед є –ƒ 13-160
 

»зменени вътрешни правила за случайно разпределение на
делата и определ€не на натовареността на съдиите


«аповед публикуване на съдебни актове


¬ътрешни правила за случайно разпределение на делата и
определ€не натовареността на съдиите¬ътрешни правила за заместване на съди€-докладчик


¬ътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и управление
на профила на купувача¬ътрешни правила за предостав€не на съдебни услуги
на граждани с увреждани€¬ътрешни правила за случайно разпределение на делата


¬ътрешни правила за достъп до обществена информаци€

«а€вление


¬ътрешни правила за изпращане на призовки чрез ел.пощенски адрес по
чл.42 , ал.4 от √ѕ ¬ътрешни правила за реда и документооборота при връщане на погрешно
внесени такси


≈лектронно свидетелство за съдимост

                  
ѕровеждане на стаж на стажант-юристи

јнкета

 ак оцен€вате работата на –айонен съд ƒр€ново?

ќтлична
ћного добра
ƒобра
—редна
Ћоша

ѕолезни новини

Lex.bg - Ѕългарски€т правен портал
ѕортал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информаци€ за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Ћинк

                                                                        


Ќовини от Capital.bg

—едмичен бюлетин за правни новини
Ѕез дебати минаха на първо четене промените в «акона за съдебната власт, с които се предвиждат нови ...

–азлични процедури позвол€ват на чужденци извън ≈— да започнат работа в Ѕъл ...
ќт началото на годината јгенци€та по заетостта е издала разрешение за работа в Ѕългари€ на над 1200 ...

Ќовини от Lex.bg

ћесечната вноска на адвокатите към ¬јд— скача от 10 лв. на 20 лв.
ќт 1 април вноската, ко€то всеки месец адвокатите прав€т към ¬исши€ адвокатски съвет (¬јд—), ще е ...

 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. “акова е ...

Ќовини от Econ.bg

—евеноирландските юнионисти са против сделката за Ѕрекзит
Ћидерката на северноирландската парти€, ко€то осигур€ва мнозинство в парламента на правителството ...

»јЌћ—ѕ подписа споразумение за сътрудничество с ¬исшето училище по застрахо ...
»зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ /»јЌћ—ѕ/ и ¬исшето училище ...