Новини:

Сайтът на Районен съд Дряново стартира:


Районен съд Дряново » Вътрешни правила свързани с дейността на съда
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Вътрешни правила свързани с дейността на съда
 
 


Заповед № РД 13-160
 

Изменени вътрешни правила за случайно разпределение на
делата и определяне на натовареността на съдиите


Заповед публикуване на съдебни актове


Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и
определяне натовареността на съдиитеВътрешни правила за заместване на съдия-докладчик


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и управление
на профила на купувачаВътрешни правила за предоставяне на съдебни услуги
на граждани с уврежданияВътрешни правила за случайно разпределение на делата


Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление


Вътрешни правила за изпращане на призовки чрез ел.пощенски адрес по
чл.42 , ал.4 от ГПКВътрешни правила за реда и документооборота при връщане на погрешно
внесени такси


Електронно свидетелство за съдимост

                  
Провеждане на стаж на стажант-юристи

Анкета

Как оценявате работата на Районен съд Дряново?

Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша

Полезни новини

Lex.bg - Българският правен портал
Портал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информация за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Линк

                                                                        


Новини от Capital.bg

Проблемът с Търговския регистър, или когато л@йното удари вентилатора
Николай Янев е един от авторите на Закона за търговския регистър (ЗТР) и водещ автор на Наредбата ...

Увеличаването на съдиите в Софийския районен съд е вредно за правосъдието
Авторът д-р Васил Петров е съдия в Софийския районен съд, първо гражданско отделение Миналата ...

Новини от Lex.bg

Месечната вноска на адвокатите към ВАдС скача от 10 лв. на 20 лв.
От 1 април вноската, която всеки месец адвокатите правят към Висшия адвокатски съвет (ВАдС), ще е ...

Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
Конституцията не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. Такова е ...

Новини от Econ.bg

Експерт: Държавата да мисли за увеличаване на доходите, а не да натиска цен ...
За мен намесата на държавата в дискусията за цената на хляба бе изненадващо. Това показва в каква ...

Концесията за летище София се отлага най-малко с месец
Във връзка с постъпилите въпроси от Икономически оператори, които се очаква да наложат промени в ...