Ќовини:

—айтът на –айонен съд ƒр€ново стартира:


”казател
   - јдминистративен ръководител – 
      ѕредседател на районен съд ƒр€ново -
 ћариета —пасова —пасова, тел.0676/75567
      ѕриемен ден - всеки вторник от 15 до 16ч.

   - –айонен съди€ - ≈мили€ ’ристова ƒишева, тел. 0676/75567
   - —ъди€ по вписвани€та – —евдалина —тефанова √еоргиева, тел. 0676/75072
   - ƒържавен съдебен изпълнител – Ќадежда √еоргиева  ръстева, тел. 0676/73091
   - јдминистративен секретар –  ћари€ —имеонова Ѕобева  , тел. 0676/75567
   - √лавен счетоводител – ѕенка ћаркова ƒимкова, тел. 0676/75567
   - —истемен администратор – »ван јтанасов јтанасов, тел. 0676/75567
   - —ъдебен секретар  –  ремена ћихайлова ƒимитрова, тел. 0676/73312
   - —ъдебен секретар  –  √ергана √енчева √енева тел. 0676/73312
   - —ъдебен деловодител –  ѕет€ √енчева √енчева тел. 0676/73312
   - —ъдебен деловодител – –осица Ќенова яръмова, тел. 0676/73312
   - —ъдебен архивар – Ќора  онстантинова  остова, тел. 0676/73312
   - —ъдебен деловодител  - “—ъдебно изпълнителна служба” – ѕавлина “одорова ѕанайотова, тел. 0676/73091
   - ѕризовкар – ÷ветан ƒимитров ƒимитров, тел. 0676/73312
   - ќгн€р – ћихаил …орданов ћихайлов
   - „истач – ≈лисавета —тойчева ѕавлова

јнкета

 ак оцен€вате работата на –айонен съд ƒр€ново?

ќтлична
ћного добра
ƒобра
—редна
Ћоша

ѕолезни новини

Lex.bg - Ѕългарски€т правен портал
ѕортал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информаци€ за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Ћинк

                                                                        


Ќовини от Capital.bg

 ак да опазим търговската си тайна?
ќбнародването през април на «акона за защита на търговската тайна извади на фокус темата за защита ...

—едмичен бюлетин за правни новини
ѕетчленен състав на ¬ърховни€ административен съд (¬ј—), председателстван от √еорги „олаков, тази ...

Ќовини от Lex.bg

ћесечната вноска на адвокатите към ¬јд— скача от 10 лв. на 20 лв.
ќт 1 април вноската, ко€то всеки месец адвокатите прав€т към ¬исши€ адвокатски съвет (¬јд—), ще е ...

 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители сам ...
 онституци€та не ограничава мандатите на административните ръководители до два изобщо. “акова е ...

Ќовини от Econ.bg

»ндексът на тържищните цени се понижи с 3 на сто
»ндексът на тържищните цени /»“÷/, който отраз€ва цените на хранителните стоки на едро, тази ...

»нди€ въвежда по-високи мита върху хранителни продукти, внос от —јў
ќт днес »нди€ въвежда нови по-високи мита върху редица хранителни продукти, които са внос от —јў. ...