Ќовини:

—айтът на –айонен съд ƒр€ново стартира:


ƒобре дошли
31 јвгуст 2009

ƒобре дошли

—ъздадохме тази страница с желанието  да подобрим образа на съдебната власт
сред обществото,  да  повишим доверието в  съдебната  система,  да  постигнем
прозрачност и обективност при информирането на гражданите. Ќашата цел е да
¬и  предоставим   непрекъснат  и  лесен достъп  до  информаци€  за  наши€  съд
и всички услуги, от които имате нужда.

 

Ќие  се  над€ваме,   че  тази  интернет  страница  ще  бъде  ценен  източник  на
информаци€ за ¬ас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате
въпроси,   свързани   с  работата   на  съдебната  администраци€.   ћол€,  не  се
колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.
   
              
                                   ”¬ј∆ј≈ћ» √–ј∆ƒјЌ»,
                                                                                                                      
¬ъв връзка с предсто€щото изработване на  омуникационна стратеги€ на съдеб-
ната власт, ¬и предостав€ме  онлайн  възможност да участвате в анкетно проуч-
ване на актуалното равнище на общественото доверие в органите на съдебната
власт. јнкетата може да попълните тук
                                                                                                                                                                       
  

   

                                                                                                                    
                                                                                                                                     
   
    
                                      

 

јнкета

 ак оцен€вате работата на –айонен съд ƒр€ново?

ќтлична
ћного добра
ƒобра
—редна
Ћоша

ѕолезни новини

Lex.bg - Ѕългарски€т правен портал
ѕортал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информаци€ за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Ћинк

                                                                        


Ќовини от Capital.bg

—ледовател заведе дело срещу зам. главни€ прокурор Ѕорислав —арафов
—ледовател€т от Ќационална следствена служба —трахил  аменички е подал граждански иск за 26 хил. ...

—л€п ли е съдът?
¬ понеделник в редакци€та се получи писмо, подписано от "съдиите от ќкръжен съд - ¬раца", с което ...

Ќовини от Lex.bg

—ъдът нареди да се об€в€т собствениците на складовете за горива
¬ 14-дневен срок финансовото министерство да об€ви публично кои са собствениците на складовете на ...

—ъюзът на съдиите н€ма да издига и подкреп€ кандидати за ¬——
—ъюзът на съдиите в Ѕългари€ (——Ѕ) об€ви във вторник, че н€ма да издига и да подкреп€ кандидати за ...

Ќовини от Econ.bg

ћ»: Ќ€ма да бъдем заложник на корпоративни интереси
"»знесените днес медийни публикации и тиражиран запис представл€ват манипулативно внушение, че ...

‘онд "«емеделиеУ изплати 11 млн. лева за отстъпка от акциза върху горивото ...
—лед повторна проверка на представените фактури, ‘онд "«емеделиеУ изплати 11 млн. лева държавна ...