Ќовини:

—айтът на –айонен съд ƒр€ново стартира:


ƒобре дошли
31 јвгуст 2009

ƒобре дошли

—ъздадохме тази страница с желанието  да подобрим образа на съдебната власт
сред обществото,  да  повишим доверието в  съдебната  система,  да  постигнем
прозрачност и обективност при информирането на гражданите. Ќашата цел е да
¬и  предоставим   непрекъснат  и  лесен достъп  до  информаци€  за  наши€  съд
и всички услуги, от които имате нужда.

 

Ќие  се  над€ваме,   че  тази  интернет  страница  ще  бъде  ценен  източник  на
информаци€ за ¬ас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате
въпроси,   свързани   с  работата   на  съдебната  администраци€.   ћол€,  не  се
колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.
   
              
                                   ”¬ј∆ј≈ћ» √–ј∆ƒјЌ»,
                                                                                                                      
¬ъв връзка с предсто€щото изработване на  омуникационна стратеги€ на съдеб-
ната власт, ¬и предостав€ме  онлайн  възможност да участвате в анкетно проуч-
ване на актуалното равнище на общественото доверие в органите на съдебната
власт. јнкетата може да попълните тук
                                                                                                                                                                       
  

   

                                                                                                                    
                                                                                                                                     
   
    
                                      

 

јнкета

 ак оцен€вате работата на –айонен съд ƒр€ново?

ќтлична
ћного добра
ƒобра
—редна
Ћоша

ѕолезни новини

Lex.bg - Ѕългарски€т правен портал
ѕортал и справочник за събиране на актуална и полезна правна информаци€ за безплатно ползуване от българските юристи и всички заинтересовани лица.
Ћинк

                                                                        


Ќовини от Capital.bg

¬ —: —пециализирани€т съд се превръща в извънреден
— последните промени в Ќаказателнопроцесуални€ кодекс (Ќѕ ) и в «акона за съдебната власт («—¬) ...

 азусът "—итнилски" приключва така, както и започна - скандално
¬ кра€ на седмицата ¬ърховни€т административен съд (¬ј—) сложи точка на продължилата три години и ...

Ќовини от Lex.bg

 омпетентен ли е арбитражът да разглежда спорове за стопанска непоносимост ...
ѕроблемът, който ще бъде поставен в насто€щата стати€, е провокиран от –ешение є 189/09.11.2017 г., ...

¬сички ефективни присъди в държавата вече са тайна за обществото
¬сички ефективни присъди в държавата вече са секретни ѕрисъдите по наказателните дела на всички ...

Ќовини от Econ.bg

ƒнес с таен вот страните от ≈— решават къде ще са две евроагенции след Ѕрек ...
¬ —ъвета на ≈— в Ѕрюксел с тайно гласуване днес ще бъдат определени градовете, които ще подслон€т ...

»зраелски€т премиер е на разпит за корупци€
ƒнес израелски€т премиер Ѕен€мин Ќетан€ху отново ще бъде разпитан в полици€та за два случа€ на ...